image description

Σε αλλαγές στο ποινολόγιο για περιπτώσεις χειραγωγημένων αγώνων προχώρησε η ΕΠΟ, η οποία στον κώδικα δεοντολογίας προχωρεί σε “εκπτώσεις” με αναδρομική ισχύ, ειδικά αν αναλογιστούμε και πόσα είναι τα ύποπτα παιχνίδια στην Ελλάδα.

Αντί υποβιβασμού, η ΕΠΟ υιοθέτησε μία σειρά ποινών που ανάλογα με το πόσο “σοβαρές” θα κρίνονται θα τιμωρούνται από πρόστιμο μέχρι υποβιβασμό. Ο υποβιβασμός θα επιβάλλεται είτε σε περίπτωση που κάποια περίπτωση κριθεί “σοβαρή” είτε σε τρίτη υποτροπή, ανεξαρτήτως του πόσο σοβαρή θα είναι.

Αναλυτικά το άρθρο 27 του Κώδικα Δεοντολογίας προβλέπει τα εξής:

Άρθρο 27 Χειραγώγηση αγώνα ή διοργάνωσης

1. Όποιος ενεργεί με τρόπο που είναι πιθανό να ασκήσει παράνομη ή αθέμιτη επιρροή στην πορεία και/ή στο αποτέλεσμα ενός αγώνα ή μιας διοργάνωσης με σκοπό να αποκομίσει κάποιο πλεονέκτημα είτε για τον εαυτό του είτε για κάποιον τρίτο, τιμωρείται:
α) με χρηματική ποινή τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων ευρώ(20.000), ή

β) με δεκαετή τουλάχιστον απαγόρευση ενασχόλησης με οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με το ποδόσφαιρο, ή και

γ) με δεκαετή τουλάχιστον απαγόρευση εισόδου του στους αγωνιστικούς χώρους.

Οι ως άνω ποινές δύναται να επιβληθούν σωρευτικά.

Σε περίπτωση επαναλήψεως (νέας παράβασης) εντός της ίδιας αγωνιστικής περιόδου οι χρηματικές ποινές διπλασιάζονται, οι δε ποινές στα υπό στοιχ. β) και γ) απαγγέλλονται εφ’ όρου ζωής. Σε αυτή την περίπτωση οι ως άνω ποινές επιβάλλονται σωρευτικά.

2) Εάν υπαίτια είναι ομάδα (ΠΑΕ ή σωματείο) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ.3, τιμωρείται με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ποινές:

α) Χρηματική Ποινή
i) τουλάχιστον εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000) αν η ομάδα κατά τον χρόνο της παράβασης συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Α1΄Εθνικής Κατηγορίας,
ii) τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000) αν η ομάδα κατά τον χρόνο της παράβασης συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Α2΄ Εθνικής Κατηγορίας και
iii) τουλάχιστον 20.000 ευρώ αν η ομάδα κατά τον χρόνο της παράβασης συμμετέχει σε ερασιτεχνικό πρωτάθλημα.

Σε κάθε περίπτωση νέας παράβασης (επανάληψης) εντός της ίδιας αγωνιστικής περιόδου η χρηματική ποινή που επιβάλλεται θα είναι τουλάχιστον διπλάσια εκείνης που επιβλήθηκε προηγουμένως.

β) Αφαίρεση τουλάχιστον τριών (3) βαθμών. Σε κάθε περίπτωση επανάληψης (νέας παράβασης) εντός της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, οι βαθμοί που αφαιρούνται θα είναι τουλάχιστον διπλάσιοι εκείνων που αφαιρέθηκαν προηγουμένως.

γ) Υποβιβασμός. Σε σοβαρές περιπτώσεις χειραγώγησης αγώνα ή διοργάνωσης και σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί τρίτη παράβαση εντός της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, η ομάδα θα υποβιβάζεται υποχρεωτικά στην αμέσως κατώτερη κατηγορία.

δ) Επιστροφή τροπαίων. Εάν συνεπεία χειραγώγησης η υπαίτια ομάδα κέρδισε τρόπαιο διοργάνωσης, το τρόπαιο αυτό αφαιρείται και επιστρέφεται στη διοργανώτρια.

3. Αν μία ομάδα κριθεί υπαίτια χειραγώγησης ενός αγώνα, πέραν των λοιπών συνεπειών, χάνει τον αγώνα και αυτός κατακυρώνεται στην αντίπαλό της με τέρματα 3-0. Αν και οι δύο ομάδες κριθούν υπαίτιες χειραγώγησης, πέραν των λοιπών συνεπειών, χάνουν τους βαθμούς του συγκεκριμένου αγώνα.

4. Εάν η έρευνα αναφορικά με χειραγώγηση αγώνα ή διοργάνωσης ολοκληρωθεί μετά την λήξη της σχετικής διοργάνωσης, δεν μπορεί να έχει καμία συνέπεια στο αγωνιστικό αποτέλεσμα του αγώνα ή της διοργάνωσης. πλην της επιβολής ποινής επιστροφής του τροπαίου της διοργάνωσης. Ένας αγώνας που κρίθηκε ως χειραγωγημένος, δεν επαναδιεξάγεται, αλλά οι υπαίτιοι τιμωρούνται με βάση τις διατάξεις του παρόντα Κώδικα. Η
τιμωρία ή οι αγωνιστικές συνέπειες σε μία ομάδα, που θα κριθεί υπαίτια, εφόσον η υπόθεση δεν έχει κριθεί μέχρι την ολοκλήρωση της διοργάνωσης ή την επικύρωση του βαθμολογικού πίνακα της διοργάνωσης, θα επιβάλλονται από την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

5. Σε υποθέσεις χειραγώγησης αγώνων η δίκη διεξάγεται εντός 30 ημερών μετά τη λήξη της ερευνητικής διαδικασίας και την επίδοση κλήσης στον πειθαρχικά ελεγκτέο (ομάδα ή φυσικό πρόσωπο), η δε απόφαση εκδίδεται εντός 30 ημερών. Αναβολές δεν χορηγούνται. Η διάταξη αυτή έχει αναδρομική ισχύ.

 

Κατόπιν δημοσιευμάτων που αναφέρονταν σε ποινές-“χάδι” η ΕΠΟ εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

Σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρονται στο «ποινολόγιο» για τους χειραγωγημένους αγώνες, από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία διευκρινίζονται τα ακόλουθα.

1. Όσο πιο «βαριά» και «άκαμπτη» είναι μια ποινή τόσο δυσκολότερα επιβάλλεται.

2. Μέχρι τώρα, με τον προϋφιστάμενο κανονισμό, δηλαδή από το 2014, καμιά ομάδα στην Ελλάδα δεν υποβιβάστηκε για χειραγωγημένο αγώνα.

3. Στον Πειθαρχικό κώδικα της FIFA προβλέπεται η διάκριση ανάμεσα σε «σοβαρές» και, κατά συνέπεια, λιγότερο «σοβαρές» παραβάσεις. Δεν αποτελεί καινοτομία της Ε.Π.Ο.

4. Πρώτη η SL1, με τις προτάσεις της, ζήτησε τη δυνατότητα αφαίρεσης βαθμών στην πρώτη παράβαση και όχι υποχρεωτικά υποβιβασμό. Δεν διαφωνήσαμε με την αντίληψη αυτή.

5. Το νέο ποινολόγιο, αντίθετα από τα γραφόμενα, προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής ποινής υποβιβασμού από την πρώτη παράβαση, αν το παράπτωμα κριθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας «σοβαρό».

6. Το νέο ποινολόγιο δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή, αν το παράπτωμα δεν κρίνεται «βαρύ», να επιβάλει ποινή αφαίρεσης ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 βαθμών. Η SL1 ζητούσε ποινή ΜΕΧΡΙ 10 βαθμών. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, η ποινή διπλασιάζεται.

7. Σε περίπτωση τρίτης παράβασης, ακόμα και αν το παράπτωμα δεν είναι «βαρύ», η ομάδα υποβιβάζεται.

8. Άρα, υποβιβασμός προβλέπεται από την ΠΡΩΤΗ παράβαση, αν η Επιτροπή την κρίνει ως «σοβαρή», σίγουρα δε στην τρίτη παράβαση ακόμα και αν καμία από τις τρεις παραβάσεις δεν κριθεί ως «σοβαρή».

Όλα τα προαναφερόμενα συζητήθηκαν εκτενώς στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου.

Διαφημίσεις