Χρυσόστομος Βητσόπουλος

Χρυσόστομος Βητσόπουλος

Football! Βloody hell…!

Ήταν ήδη… νεκρός!

Doctor… Krizman!

Καλά το… ΠΑΣ!