Χρυσόστομος Βητσόπουλος

Χρυσόστομος Βητσόπουλος

Football! Βloody hell…!

Ήταν ήδη… νεκρός!