Ένα ακόμα βήμα έγινε σήμερα με την προκήρυξη της δημοπρασίας για το ταρτάν στο Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων «οι Ζωσιμάδες». Οι ενδιαφερόμενες εταιρίες θα πρέπει να δώσουν τις προσφορές τους ως τις 2 Μαΐου, ώστε στη συνέχεια να επιλεγεί ο ανάδοχος και να ξεκινήσει το έργο.

Το έργο είναι προϋπολογισμού μελέτης 535.849,12€ με τα απρόβλεπτα και την αναθεώρηση, πλέον Φ.Π.Α. (24%) 128.603,79€.

Όλη η περίληψη διακήρυξης βρίσκεται εδώ:

Η έγκριση τεύχους δημοπράτησης βρίσκεται εδώ:

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ