Με πολιτικό σκεπτικό και προφανείς συμβολισμούς ήταν η εισήγηση του Δημάρχου Ιωαννίνων προς το Δημοτικό Συμβούλιο για να υπάρξει αρνητική γνωμοδότηση στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις εγκαταστάσεις του σταθμού Διοδίων στο Δροσοχώρι, εισήγηση που υιοθέτησε το σώμα.

Κατά την τυπική και προβλεπόμενη διαδικασία η ΜΠΕ διαβιβάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να γνωμοδοτήσει και μπορεί σύμφωνα με το νόμο μια αρνητική γνωμοδότηση να μην είναι ικανή να “μπλοκάρει” τα διόδια, ωστόσο – όπως είπε- ο Δήμαρχος, Θωμάς Μπέγκας, “εισηγούμαι την αρνητική γνωμοδότηση με πολιτικό σκεπτικό και ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα διόδια στο Δροσοχώρι”.

Ο Δήμαρχος πρόσθεσε πως “είναι άδικη και αντικοινωνική η αντιμετώπιση που γίνεται με τα διόδια στο Δροσοχώρι. Είναι απαράδεκτο το ότι δεν έχει προχωρήσει όλα αυτά τα χρόνια το σύστημα της αναλογικής χρέωσης στη χώρα μας”.