Για απόκρυψη πραγματικών οικονομικών στοιχειών κατηγορεί η Επιτροπή Αδειοδοτήσεων της ΕΠΟ την ΠΑΕ Ατρόμητος και για τον λόγο αυτό ανακάλεσε την άδεια που του είχε δώσει για συμμετοχή στη Super League. Συγκεκριμένα ο Ατρόμητος δεν είχε εμφανίσει την ύπαρξη ιδιωτικών συμφωνητικών. Μπορεί να ασκηθεί έφεση εντός 5 ημερών.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής αδειοδοτήσεων

Το Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά την από 1η Αυγούστου συνεδρίασή του, αποφάσισε την ανάκληση της χορηγηθείσας – με την υπ’ αριθ. 3/15.05.2017 απόφαση – άδειας συμμετοχής στις διοργανώσεις SUPER LEAGUE περιόδου 2017-2018, της ΠΑΕ με την επωνυμία «ΠΑΕ ΑΠΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1923», λόγω μη συμμόρφωσης με το κριτήριο που αφορά την ύπαρξη πρόσθετων ιδιωτικών, μη γνωστοποιηθέντων στην ΕΠΟ, συμφωνητικών.

Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί έφεση εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών.