Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μετατροπής της Α.Ε. Καραϊσκάκης από ερασιτεχνικό σωματείο σε ΠΑΕ, προκειμένου να λάβει μέρος στο πρωτάθλημα της Football League.

«1. Εγκρίνουµε τη σύσταση της ποδοσφαιρικής ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Π.Α.Ε. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ».

2. Εγκρίνουµε το καταστατικό της εταιρείας όπως αυτό καταρτίστηκε µε την µε αριθ. 6.280/29-09- 2017 Συµβολαιογραφική Πράξη της Συµβολαιογράφου Άρτας Φωτεινής Νικολάου Νεοχωρίτη σύζυγος Σπύρου Ζιώρη και την µε αριθµό 6282/10-10-2017 διορθωτική πράξη της ιδίας Συµβολαιογράφου.

3. Η παρούσα απόφαση να καταχωρηθεί στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο και ανακοίνωση καταχώρισης να δηµοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.».