Η δημοτική παράταξη Γιάννενα Τώρα ήταν η μοναδική της αντιπολίτευσης που δεν αποχώρησε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ωστόσο καταψήφισε το τεχνικό πρόγραμμα του 2018, χαρακτηρίζοντάς το ως “φτωχό”.

Αναλυτικά:

Η χθεσινή συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2018 κατέδειξε για άλλη μια φορά τη σοβαρή ανεπάρκεια της Δημοτικής Αρχής στην υλοποίηση έργων αλλά και τα «φτηνά κόλπα» τα οποία χρησιμοποιεί για να παραπλανήσει το Δημοτικό Συμβούλιο και τους πολίτες των Ιωαννίνων.

Κατ’ αρχήν, η εισήγηση για ένα τόσο σοβαρό θέμα μας παρεδόθη μόλις 24 ώρες πριν από τη συνεδρίαση και με τρόπο που δείχνει έλλειψη σεβασμού προς τις Παρατάξεις της Αντιπολίτευσης. Συγκεκριμένα, παραλάβαμε γραπτώς μόνο έναν συνοπτικό πίνακα με τίτλους και αριθμούς χωρίς κανένα κείμενο στο οποίο να αναλύονται οι στόχοι και τα οράματα της Δημοτικής Αρχής. Όσον αφορά δε στην ηλεκτρονική αποστολή του, ο πίνακας ήταν σε μορφή μη επεξεργάσιμου αρχείου ώστε να μην είναι δυνατή η διενέργεια αθροίσεων και αναλύσεων.

Πέραν τούτου όμως, μια λεπτομερής ανάγνωση του πίνακα απεκάλυπτε σωρεία διπλοεγγραφών με έργα που χρηματοδοτούνται από δύο πηγές (π.χ. ΣΑΤΑ και ΣΑΕΠ) να αναγράφονται δύο φορές, με ολόκληρο τον προϋπολογισμό τους και στις δύο καταχωρήσεις! Επίσης, η στήλη «Νομικές Δεσμεύσεις», δηλαδή η πληροφορία για το ύψος της υπογραφείσας σύμβασης, μετά το μειοδοτικό διαγωνισμό, απουσίαζε παντελώς.

Τα βασικότερα μειονεκτήματα όμως του Τεχνικού Προγράμματος παρουσιάζονται επί της ουσίας αφού πλήθος έργων εμφανίζεται ως αντιγραφή από το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2017. Η πιο κραυγαλέα περίπτωση είναι αυτή της αποπεράτωσης του Πνευματικού Κέντρου Κατσικά, προϋπολογισμού 900.000 ευρώ, για την οποία ο κ. Μανταλόβας με υπερηφάνεια δήλωσε ότι θα δημοπρατηθεί σύντομα. Δεν μας απάντησε όμως γιατί και πέρυσι τέτοια εποχή μας έλεγε τα ίδια! Τα νέα έργα είναι ύψους μόνο 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, το μικρότερο ποσό την τελευταία τετραετία. Δεν υπάρχουν έργα χρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκούς πόρους, η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ είναι περιορισμένη, αφού η Δημοτική Αρχή δεν έχει ώριμες μελέτες, ενώ κάποια έργα εμφανίζονται χωρίς προϋπολογισμό! Τέλος, επισημαίνουμε ότι οι περισσότεροι τίτλοι έργων είναι απαράδεκτα αόριστοι, της μορφής «ασφαλτόστρωση οδών», «κατασκευή πεζοδρομίων», «αναβάθμιση υποδομών» κλπ. Ευτυχώς, δεν είδαμε έργο «θα σας φτιάξουμε γιοφύρια»!

Η Παράταξή μας, «Γιάννενα Τώρα», μετά τη διαπίστωση ότι η υλοποίηση του περυσινού Τεχνικού Προγράμματος ήταν ιδιαιτέρως ανεπαρκής και ότι το φετινό χαρακτηρίζεται ως μια συντήρηση υπαρχουσών καταστάσεων, καταψήφισε την εισήγηση.