Σε λειτουργία τίθενται 4 νέοι σταθμοί διοδίων στην Εγνατία Οδό στις 14 Δεκεμβρίου (Παμβώτιδα, Εύζωνοι, Μέστη, Ιεροπηγή).

Ειδικότερα, η χρέωση για τα ΙΧ στη Παμβώτιδα φτάνει τα 1,20 ευρώ, ενώ στα 1,80 ευρώ στους Ευζώνους, 1,70 στην Μέστη και 2,10 στην Ιεροπηγή.

Αντίστοιχα, στις 14/12 μειώνονται από τα 2,40 ευρώ στα 2,10 ευρώ τα διόδια που πληρώνουν οι οδηγοί Ι.Χ. στους υφιστάμενους σταθμούς στην Τύρια και στο Μαλακάσι.

Για τα φορτηγά, λεωφορεία, κ.λπ., τα διόδια στους δύο τελευταίους σταθμούς μειώνονται από τα 6 στα 5,3 ευρώ, ενώ για τα μεγαλύτερα οχήματα από τα 8,40 στα 7,40 ευρώ.

Στη σχετική υπουργική απόφαση προβλέπεται πως τα φορτηγά, λεωφορεία, κ.λπ. θα πληρώνουν 3 ευρώ για διέλευση από το νέο σταθμό της Παμβώτιδας, ενώ τα μεγαλύτερα οχήματα 4,20 ευρώ.

Στο άρθρο πέντε της υπουργικής απόφασης προβλέπεται πως απαλλάσσονται από την καταβολή διοδίων Ι.Χ. που ανήκουν σε ανθρώπους με αναπηρία, σε ανέργους, καθώς και τα Ι.Χ. ή επαγγελματικά οχήματα που ανήκουν σε κατοίκους ή επιχειρήσεις όμορης του δικτύου περιοχής «υπό τους όρους που θα καθοριστούν σε απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών».