Κατά τη διάρκεια ελέγχου, εντοπίστηκε Αλβανός υπήκοος, ο οποίος αποπειράθηκε να εισέρθει στο ελληνικό έδαφος από την Αλβανία,  μεταφέροντας 20.000 ευρώ, χωρίς να υποβάλει την απαιτούμενη δήλωση περί ρευστών διαθεσίμων στην τελωνειακή αρχή. Τηρήθηκαν οι  προβλεπόμενες  διαδικασίες και εισπράχτηκε το προβλεπόμενο πρόστιμο, ήτοι το 25% του ανωτέρω  ποσού.

Σημειώνουμε ότι τον τελευταίο μήνα, εντοπίστηκαν τέσσερις περιπτώσεις μη δήλωσης ρευστών διαθεσίμων, μεταφέροντας συνολικά 80.000  ευρώ.