Ιδιωτικό συμφωνητικό για το θέμα της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, υπέγραψαν οι 12 μικρομεσαίες ομάδες της Super League που επιμένουν στην στάση τους.

Το συμφωνητικό υπογράφηκε με πρωτοβουλία της Ξάνθης και αποδεικνύει τη διάθεση των ομάδων να μην διαλυθεί η κεντρική διαχείριση, μιας και το θεωρούν καταστροφικό για το πρωτάθλημα.

Η πρόταση της Ξάνθης

Στο Μαρούσι, σήμερα Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υπό τις ιδιότητές μας ως νομίμως εκπροσωπούντες τις δώδεκα (12) συμβαλλόμενες στο παρόν Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες [εφεξής «ΠΑΕ»] μέλη του Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης των ομάδων της Α’ Εθνικής με την επωνυμία ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚΑ ΕΛΛΑΔΑ [εφεξής «Ο Συνεταιρισμός»] ως εκάστη εξ αυτών αναφέρεται στο τέλος του, συμφωνούμε, συνομολογούμε και συναποφασίζουμε, επ’ ονόματι και για λογιαριασμό των εντολέων μας, τα ακόλουθα:

1. Εκ νέου και ως περισσού ΑΝΑΘΕΤΟΥΜΕ στον Συνεταιρισμό την, ήδη υπ’ αυτού ασκούμενη, Κεντρική Διαχείριση των Τηλεοπτικών Δικαιωμάτων τα οποία μας καταβάλλονται ως αντάλλαγμα για την τηλεοπτική μετάδοση όσων αγώνων διεξάγονται μεταξύ μας για το πρωτάθλημα το οποίο διοργανώνει ο Συνεταιρισμός μας και με τις εκάστοτε αποφάσεις των οργάνων μας. Η ανάθεση αυτή περιλαμβάνει την εντολή και την αναγνώριση στον Συνεταιρισμό του αποκλειστικού δικαιώματος διαπραγμάτευσης, κατάρτισης και υλοποίησης της σχετικής συμφωνίας με όποιο τηλεοπτικό πάροχο ο Συνεταιρισμός ήθελε κατά την κρίση του να προκρίνει ως πλέον συμφέροντα για την Κεντρική Διαχείριση των άνω Τηλεοπτικών Δικαιωμάτων. Ειδικώς συνομολογείται και αναγνωρίζεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η ανάθεση αυτή και η συνέπεια αυτής Κεντρική Διαχείριση των Τηλεοπτικών Δικαιωμάτων από το Συνεταιρισμό έχει μέχρι σήμερα αποβεί και ασφαλώς θα συνεχίσει να αποβαίνει και λειτουργεί προς το συμφέρον όλωνμας και προς το συμφέρον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, αναξαρτήτως του εκάστοτε επιλεγησόμενου τηλεοπτικού παρόχου, ενόψει και της προφανούς μεγαλύτερης διαπραγμάτευσης δυνατότητας και δύναμης την οποία παράγει το άνω καθεστώς Κεντρικής Διαχείρισης.

2. Συνεπώς, οποιαδήποτε ενέργεια, για οποιοδήποτε λόγο, από οποιανδήποτε από τις εκπροσωπούμενες από εμάς ΠΑΕ θέτει ή θα έθετε σε διακινδύνευση την ισχύ του ως άνω καθεστώτος της Κεντρικής Διαχείρισης των Τηλεοπτικών μας Δικαιωμάτων, ρητώς αναγνωρίζεται και συνομολογείται από όλους ότι συνιστά ουσιώδη παράβαση της παρούσας δέσμευσης και συμφωνίας και βαρύτατη βλαπτική ενέργεια για τα συμφέροντα όλων μας, ως εκ τούτου λοιπόν ρητώς διά του παρόντος άπαντες δεσμευόμαστε στη διατήρηση του ως υφίσταται σήμερα και στο μέλλον, εκτός εάν κατά πλειοψηφία στο μέλλον άλλως αποφασίσουμε.

3. Για το λόγο αυτό, στην απευκταία περίπτωση κατά την οποία κάποιος εκ των εις παρόν συμβαλλόμενων ΠΑΕ, μειοψηφούσα και αυτοβούλως, ήθελε επιχειρήσει ενέργεια αντίθετη της Κεντρικής Διαχείρισης των Τηλεοπτικών μας δικαιωμάτων από το Συνεταιρισμό μας κατά παράβαση του παρόντος, τούτο θα συνιστά υπαίτια βλαπτική ενέργεια σε βάρος των υπολοίπων και άρα θα υπέχει ευθύνη αποζημίωσης έναντι αυτών για τη ζημιά, άλλως για τη διακινδύνεση πρόκληση ζημίας την οποία θα τους προξενήσει. Προς αποκατάσταση και ανόρθωση αυτής της ζημίας ή του κινδύνου ζημίας, συμφωνείται ότι η υπαίτια ΠΑΕ θα οφείλει να καταβάλει στην περίπτωση αυτή, ως δίκαιη και εύλογη ποινική ρήτρα, εις βάρος της και υπέρ των υπολοίπων, ποσό ενάμιση εκατομμυρίου (1.500.000) ευρώ.

4. Προς διευκόλυνση είσπραξης αυτής της ποινικής ρήτρας σε μια τέτοια περίπτωση βλαπτικής ενέργεια, ό μη γένοιτο, έκαστη των εδώ συμβαλλόμενων ΠΑΕ εξέδωσε μια επιταγή εκάστη ενάμιση εκατομμυρίου (1.500.000) ευρώ, εις διαταγήν “εμής της ιδίας” άνευ ημερομηνίας, αφού νόμιμα οπισθογράφησε, παρέδωσε στον κ …………, ο οποίος δια του παρόντος ορίζεται ως “Θεματοφύλακας” για λογαριασμό του Συνεταιρισμού και ο οποίος θα δικαιούται να συμπληρώσει τις επιταγές και να προβεί στην είσπραξή των μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κατωτέρω άρθρο 5. Το παρόν επέχει και θέση απόδειξης περί της παράδοσης των επιταγών αυτών. Αντίγραφα (φωτοτυπίες) των ούτω εκδοθεισών και παραδοθεισών δώδεκα (12) επιταγών επισυνάπτονται σε φωτοτυπία στο Παράρτημα του παρόντος.

5. Στην περίπτωση όπου μια ΠΑΕ εξ ημών προβεί στην κατ’ άρθρο 3 βλαπτική ενέργεια η οποία θα διαρρήξει την Κεντρική Διαχείριση των Τηλεοπτικών Δικαιωμάτων, ο Θεματοφύλακας, μόλις λάβει γνώση αυτής της ενέργειας ή της επικείμενης εκτέλεσής της, εξουσιοδοτείται δια του παρόντος: α) να την προσκαλέσει εγγράφως να απέχει από κάθε τέτοια ενέργεια ή σε περίπτωση όπου θα έχει ήδη προβεί στην ενέργεια αυτήν, να μεριμνήσει για την άμεση επανόρθωση προκειμένου να συνεχισθεί ή Κεντρική Διαχείριση των Τηλεοπτικών Δικαιωμάτων, εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς αυτή την πρόσκληση του Θεματοφύλακα, όλοι οι συμβαλλόμενοι, με τις ιδιότητες υπό τις οποίες παριστάμεθα στο παρόν, παρέχουμε στον θεματοφύλακα τη ρητή και ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα: α) Να συμπληρώσει την ημερομηνία επί του σώματος της αντίστοιχης επιταγής της παραβαίνουσας ΠΑΕ και να εμφανίσει αυτήν, ως εκπρόσωπος του Συνεταιρισμού, προς είσπραξη στην πληρώτρια Τράπεζα, μετά δε την είσπραξη αυτής να διανείμει εξίσου το ποσό της επιταγής στις υπόλοιπες ένδεκα (11) συμβαλλόμενες στο παρόν ΠΑΕ. β) Σε περίπτωση μη πληρωμής της επιταγής κατά την εμφάνιση της προς πληρωμή για οιονδήποτε λόγο, να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την είσπραξή της, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης διαταγής πληρωμής, καθώς επίσης και στην υποβολή σχετικής έγκλησης κατά των φυσικών προσώπων τα οποία θα έχουν εκδώσει αυτήν, για το αδίκημα της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής.

6. Ο Θεματοφύλακας θα επιστρέψει τις λοιπές επιταγές προς τις ΠΑΕ μόνο κατά την για οιονδήποτε λόγο λύση ή λήξη του παρόντος.

Σε πίστωση και βεβαίωση των ανωτέρω υπογράφηκε το παρόν σε δεκατρία (13) όμοια πρωτότυπα, ένα (1) για κάθε συμβαλλόμενο μέρος.