Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ. Φίλοι Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Ιωαννίνων καλεί όλα τα μέλη του, που είναι οικονομικά τακτοποιημένα, στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 19.00 στην αίθουσα του συλλόγου Αρχιεπ.Μακαρίου 11 στο ΚΕΠΑΒΙ, Αίθουσα 111.  Τα θέματα της Γ.Σ είναι 1) Εκλογή Προεδρείου  Γ.Σ, 2) Οικονομικός απολογισμός έτους 2017, 3) Οικονομικός προϋπολογισμός έτους 2018. Εάν την ανωτέρω ημερομηνία  δεν υπάρξει η προβλεπόμενη απαρτία , η Γενική

Συνέλευση  θα επαναληφθεί οριστικά  χωρίς  άλλη πρόσκληση   την  επόμενη  ημέρα   το  Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018 την ίδια ώρα (19.00)  στον ίδιο χώρο  και  με τα ίδια θέματα.