Οι βάσεις για μία στενή και συνεχή συνεργασία μεταξύ δύο ιστορικών περιοχών της χώρας τέθηκαν κατά την συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος Δωδώνης Χρήστος Ντακαλέτσης με τον Δήμαρχο Αμφίπολης Κωνσταντίνο Μελίτο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Δημάρχου Δωδώνης και ακολούθησε επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο.

Με σημείο αναφοράς την ιστορία και όσα συνέδεσαν την Ήπειρο και την Μακεδονία στην πορεία του χρόνου, σχεδιάζονται νέοι τρόποι συνεργασίας και ανάπτυξης κοινών πρωτοβουλιών. Στόχος αφενός είναι να αναδειχθούν οι ιστορικοί δεσμοί και να αναπτυχθούν δράσεις που θα προβάλλουν την μοναδικότητα των δύο χώρων.

Στο πλαίσιο αυτό έγιναν οι πρώτες συζητήσεις για πολιτιστικές ανταλλαγές στην διάρκεια του καλοκαιριού όπως και για δράσεις που μπορούν να αναπτυχθούν παράλληλα με στόχο την ανάδειξη της ιστορίας και την προβολή των αρχαιολογικών μνημείων.