Αίρεται η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών και λεωφορείων που υπήρχε στην Ιόνια και την Εγνατία οδό, στα κομμάτια του Νομού Ιωαννίνων, λόγω της χιονόπτωσης. Ωστόσο είναι υποχρεωτική η κυκλοφορία με αλυσίδες.
“Αίρουμε την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων που αναφέρονται στο Άρθρο 1 της ανωτέρω (2) σχετικής Απόφασης του προοιμίου της παρούσας, τα οποία θα κινούνται κανονικά με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, όπου απαιτείται. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα του Άρθρου 2 της ανωτέρω (2) σχετικής Απόφασης του προοιμίου της παρούσης.”
Τα σημεία που χρειάζονται αλυσίδες
• στα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόµου της Εγνατίας Οδού από…
Κόµβο Ιωαννίνων έως Κόµβο Παναγιάς
• στα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόµου της Εγνατίας Οδού από Κόµβο Ιωαννίνων έως Κόµβο Τύριας
• στα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόµου της Ιονίας Οδού από Κόµβο Αυγού έως Κόµβο της Ιονίας Οδού µε την Εγνατία Οδό.
• στα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας του οδικού άξονα Καλπακίου – Κακαβιάς
.