Τα μέλη του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Ιωαννίνων (Ι.Ο.Ι.) καλούνται στην 15η Τακτική Γενική Συνέλευση του Ομίλου, η οποία θα γίνει την  Τετάρτη 21 Μαρτίου και, σε περίπτωση μη απαρτίας, την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018, στις 20:30, στο Λεμβοστάσιο 11 του ΠΕΑΚΙ.

Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει, σύμφωνα με το Καταστατικό του Ι.Ο.Ι., τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους, τον απολογισμό και τον ισολογισμό της διαχείρισης, τον προγραμματισμό και τον προϋπολογισμό για το επόμενο έτος καθώς και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651 032 497 και 6977 986 460.