Στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, απαντήθηκαν με σαφήνεια και αναλυτικά παραδείγματα,  ζητήματα που είχαν προκύψει από δημοσιεύματα και ερωτήματα της παράταξης «Ήπειρος Ανατροπής» σχετικά με τη τιμολόγηση του πετρελαίου κίνησης – θέρμανσης σε ιδρύματα και φορείς του Δημοσίου.

Ο Περιφερειάρχης στην τοποθέτησή του τόνισε ότι οι διαγωνισμοί της Περιφέρειας, είναι ανοικτοί, διεθνείς, ηλεκτρονικοί και ελέγχονται τόσο οι διακηρύξεις, όσο και οι συμβάσεις από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ως σημείο αναφοράς, ανέφερε ότι  λήφθηκε η μέση λιανική τιμή, η οποία είναι ίδια με αυτή που εκδίδει το Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης.  Επικαλέστηκε   και έγγραφο του Υπουργείου   σύμφωνα με το οποίο είναι σε ισχύ οι διατάξεις των νόμων του 2006  και του 2014,  ενώ εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στον Γενικό Διευθυντή Ανάπτυξης και  στους υπαλλήλους των υπηρεσιών. Πρόσθεσε δε ότι θα προστατεύσει με κάθε τρόπο την τιμή και την υπόληψη της Περιφερειακής Αρχής και των υπηρεσιακών παραγόντων που για δεκαετίες επιτελούν το έργο τους προς όφελος του Δημοσίου και των πολιτών.

Αναλυτικά, κατατοπιστικά στοιχεία και εξηγήσεις έδωσε ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης κ. Ευάγγελος Βαγενάς, ο οποίος μεταξύ άλλων, τόνισε  πως:  « Εμείς ως Περιφέρεια επιλέξαμε τη μέση λιανική τιμή, όπως όλες οι Περιφέρειες στους διαγωνισμούς τους, καθώς το τοπίο που υπάρχει ως προς τον προσδιορισμό της μέσης λιανικής τιμής είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα, αφού όλα τα πρατήρια που δραστηριοποιούνται κατά νομό, – που για το νομό Ιωαννίνων είναι περί τα 100- υποβάλλουν τις ίδιες τιμές και στο Παρατηρητήριο Τιμών Υπ. Ανάπτυξης. Αντίθετα η διαμόρφωση των χονδρικών τιμών, είναι περίπλοκη ως προς την εξεύρεση μέσης τιμής καθώς υπάρχουν εκπτώσεις που αφαιρούνται από το παρατηρητήριο τιμών, προσδιορίζονται μεσοσταθμικές τιμές ανάλογα με τον όγκο πωλήσεων κατά νομό και στο δια ταύτα, δεν αποκλείεται κανένας να συμμετέχει στο διαγωνισμό, είτε ως χονδρέμπορος, είτε ως  λιανοπωλητής».

Ο Γεν. Διευθυντής κ. Ευάγγελος Βαγενάς,  συνεχίζοντας  παρέθεσε συγκεκριμένα παραδείγματα  για τον τρόπο διαμόρφωσης των τιμών, αναφέροντας ότι πολλοί διαγωνισμοί κηρύσσονται άγονοι, ενώ σε άλλους δίνονται αρνητικές εκπτώσεις που φθάνουν μέχρι και το 5% επί της μέσης λιανικής τιμής που εκδίδει το Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου, όπως άλλωστε προβλέπει το σχετικό άρθρο 63/ν.4257/2014. Στην Π.Ε. Ιωαννίνων υπάρχει έκπτωση 5,5%, όταν πανελλαδικά και σε ποσοστό άνω του 70 % οι προσφορές  είναι  μηδενικές ή αρνητικές.

Απαντώντας σε επιμέρους ερωτήματα, εξήγησε ότι η εξεύρεση και καταγραφή της χονδρικής τιμής εκ μέρους της Περιφέρειας είναι σε συνέχεια του ν. 3438/2006 που διατηρείται σε ισχύ, κατόπιν και εγγράφων που έχουν αποσταλεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας δεν έχουν πραγματοποιήσει κανένα διαγωνισμό για φορέα που εποπτεύεται από αυτή στη χονδρική τιμή που εκδίδει η Περιφέρεια, ούτε και έχει παροτρύνει κανέναν για τον  ποιόν τρόπο θα επιλέξει για το διαγωνισμό του , καθώς κάθε φορέας  είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει το νόμο 4257/ 2014, άρθρο 63.

Απέρριψε αιτιάσεις περί δήθεν διπλής επιβάρυνσης με ΦΠΑ, καθώς τόσον οι χονδρικές, όσον και οι λιανικές τιμές εμπεριέχουν τον ΦΠΑ και στη συνέχεια γίνεται  αποφορολόγηση- αφαιρούμενης της έκπτωσης – για να εκδοθεί το τιμολόγιο από τους προμηθευτές.

Ως προς τον υπολογισμό της μέσης χονδρικής τιμής που καταγράφει η Περιφέρεια, αυτή διαμορφώνεται βάσει των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην τοπική αγορά (5-6) ενώ το Παρατηρητήριο τη διαμορφώνει με συγκέντρωση στοιχείων από 15-20 εταιρίες και αφαιρουμένων των εκπτώσεων που παρέχουν οι εταιρίες. Υπογράμμισε ότι η μέση χονδρική τιμή της Περιφέρειας, σύμφωνα με το  νόμο του 2014 δεν λαμβάνεται υπόψη στη διενέργεια διαγωνισμών.

Μετά από διαλογική συζήτηση, συμφωνήθηκε όπως σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας να υποβληθεί πρόταση στο Υπουργείο για να  αποσαφηνισθεί και να εκσυγχρονιστεί το νομοθετικό πλαίσιο της συνύπαρξης των δύο νόμων 2006 και 2014.