Στον «αέρα» βρίσκεται ο διαγωνισμός για την αντικατάσταση του ηλεκτροφωτισμού στο Πάρκο Λιθαρίτσια ο οποίος αυτή τη στιγμή κρίνεται τουλάχιστον ανεπαρκής.

Η μελέτη φωτισμού προβλέπει την αποξήλωση των υφιστάμενων ιστών και φωτιστικών σωμάτων, την εγκατάσταση νέου υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισμού καθώς και την τοποθέτηση νέων ιστών και φωτιστικών σωμάτων.

Συνολικά θα εγκατασταθούν είκοσι 20 ιστοί με αντίστοιχα φωτιστικά σώματα για τον φωτισμό των κύριων διαδρομών του Πάρκου και τέσσερις ιστοί με τρεις προβολείς έκαστος για τον φωτισμό πλατωμάτων του Πάρκου.

Οι ιστοί που θα εγκατασταθούν στις διαδρομές του Πάρκου δημιουργούν τέσσερις καθαρές φωτισμένες πορείες.

Εκείνοι που θα εγκατασταθούν στο όριο του Πάρκου με το πλάτωμα και ουσιαστικά οι θέσεις τους θα είναι εντός του πράσινου τμήματος του Πάρκου, εξασφαλίζουν συνθήκες φωτιστικής άνεσης στο τμήμα της πλατείας που γειτνιάζει με το Πάρκο και τον στοιχειώδη φωτισμό ασφαλείας του υπόλοιπου τμήματος.

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η  προσπάθεια της μελέτης  φωτισμού είναι να προφυλάξει την νυχτερινή θέα αποφεύγοντας ανεπιθύμητες θαμβώσεις και ενοχλητικές φωτιστικές δέσμες, ενώ το θερμό φως έχει επιλεγεί στην προσπάθεια να διαταραχθεί το δυνατόν λιγότερο το νυχτερινό περιβάλλον του Πάρκου. Τέλος εκτός από τις τρεις βασικές πορείες που διασχίζουν το Πάρκο με κατεύθυνση προς το πλάτωμα ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην δημιουργία μιας τέταρτης κάθετης σε αυτές φωτεινής διαδρομής που συνδέει τον γειτονικό χώρο στάθμευσης με το Αρχαιολογικό Μουσείο.

«Παρεμβαίνουμε σε ένα από τα πιο επισκέψιμα σημεία της πόλης, αναβαθμίζοντας τον φωτισμό στο Πάρκο Λιθαρίτσια. Είναι μια αναγκαία παρέμβαση που θα καταστήσει το χώρο ξανά ασφαλή την ίδια ώρα που θα τον αναδείξει ακόμα περισσότερο για τους Γιαννιώτες και τους επισκέπτες του Δήμου μας», σημειώνει ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας