Οι προτάσεις της Λίγκας για το νέο αθλητικό νόμο

0

Τις προτάσεις της για τις αλλαγές που επιθυμεί να γίνουν στο νέο αθλητικό νομοσχέδιο που βρίσκεται υπό διαβούλευση, ανακοίνωσε την Παρασκευή (14/12) η Super League.

Τονίζει, μάλιστα, ότι θα υπάρξει και δεύτερο πακέτο προτάσεων, το οποίο –για άγνωστους λόγους- δεν τέθηκε στο Δ.Σ. της Παρασκευής και πιθανολογείται ότι θα περιλαμβάνει απαίτηση για ποσοστό από το στοίχημα κ.α.

Στις προτάσεις που ανακοίνωσε, η λίγκα ζητεί να μην υφίσταται κώλυμα για κάποιον παράγοντα να κατέχει αξιώματα αν παραπεμφθεί σε δίκη για κακούργημα (υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο με παράγοντες που έχουν παραιτηθεί από τα αξιώματά τους), αλλά το κώλυμα να ξεκινήσει να ισχύει μόνο αν κάποιον καταδικαστεί τελεσίδικα! Δηλαδή –άκουσον άκουσον- ακόμα και αν καταδικαστεί κάποιος πρωτόδικα, να μπορεί να ασκεί κανονικά τα καθήκοντά του και να διοικεί ΠΑΕ ή θεσμικά όργανα!

Ζητεί επίσης, να μην ισχύσει –όπως εισάγεται με το νομοσχέδιο- η διάταξη για τα πιστοποιητικά συμμετοχής στο πρωτάθλημα από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, καθώς και να καταργηθεί η διάταξη που αφορά επιβολή των διοικητικών προστίμων από την ΕΕΑ προς τις ΠΑΕ.

Αναλυτικά οι προτάσεις της Super League επί του σχεδίου του αθλητικού νόμου:

1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΠΑΡ, 1 ΠΕΡ.Β ΄ ΤΟΥ Ν.2725/1999

Σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη έχει κώλυμα συμμετοχής σε σωματείο, συμμετοχής στη Διοίκηση Σωματείου ή ΑΑΕ, όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με τελεσίδικο βούλευμα. Σύμφωνα με την προϊσχύσασα διάταξη, η οποία τροποποιήθηκε με τον ν.3479/2006, για την διαπίστωση κωλύματος απαιτείτο η ύπαρξη τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης. Το ίδιο αποφασίστηκε (δηλαδή το κώλυμα να υφίσταται μόνο στη περίπτωση τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης και όχι παραπομπής στο ακροατήριο) στην κοινή συμφωνία που έγινε τον Αύγουστο του 2001 μεταξύ Πολιτείας-ΦΙΦΑ και ΕΠΟ και υπεγράφη σχετική συμφωνία των εκπροσώπων των ως άνω φορέων, οι οποίοι ήταν από πλευράς Πολιτείας ο τότε Γεν. Γραμμ. Αθλητισμού Νίκος Έξαρχος, ο Φουρνιέ Φαγιάρ εκ μέρους της ΦΙΦΑ και οι Βασίλης Γκαγκάτσης και Θεόδωρος Θεοδωρίδης εκ μέρους της ΕΠΟ. Η ως άνω συμφωνία που είχε άλλα εννέα σημεία, είχε γίνει πλήρως αποδεκτή από τους εκπροσώπους της Πολιτείας, όπως ανακοίνωσε στην Βουλή ο τότε Υπουργός Πολιτισμού Ευάγγελος Βενιζέλος. Πλέον τούτων, τόσο η FIFA, όσο και η UEFA στα Καταστατικά τους, έχουν αντίστοιχη διάταξη, ότι δηλαδή τα κωλύματα υπάρχουν μετά την έκδοσης τελεσίδικης απόφασης.

Προτείνεται, συνεπώς, να επανέλθει η πρόβλεψη περί ύπαρξης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης προκειμένου να υφίσταται κώλυμα κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 του Ν.2725/1999.

2. ΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ Η Ε.Ε.Α.

Σύμφωνα με το προσχέδιο Νόμου το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα για διαβούλευση, ορίζονται στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού τα παρακάτω:
Α) Ότι το πιστοποιητικό της ΕΕΑ αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής μίας ΠΑΕ στο πρωτάθλημα και μάλιστα προβλέπονται ποινές, τόσο για την ΠΑΕ που (χωρίς τη λήψη ενός τέτοιο πιστοποιητικού) συμμετέχει, όσο και για την διοργανώτρια που επιτρέπει μία τέτοια συμμετοχή.
Η ως άνω ρύθμιση προσκρούει στον Κανονισμό Αδειοδότησης της ΕΠΟ (όπως αυτός εγκρίνεται κατ’ έτος από την UEFA), σύμφωνα με τον οποίο, σε περίπτωση μη αδειοδότησης ΠΑΕ, οι κυρώσεις οι οποίες ισχύουν είναι αφαίρεση βαθμών και περιορισμοί μετεγγραφών / χρηματικό πρόστιμο και όχι η μη συμμετοχή στο πρωτάθλημα.
Β) Ορίζεται ότι προϋπόθεση λήψεως της αδειοδότησης από την αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ, είναι η λήψη του πιστοποιητικού της ΕΕΑ. Η ως άνω ρύθμιση δεν είναι εφικτή, διότι χρονολογικά προηγείται η διαδικασία Αδειοδότησης της ΕΠΟ (λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 31η Μαρτίου εκάστου έτους και οι αποφάσεις εκδίδονται συνήθως μήνα Απρίλιο ή Μάιο), ενώ η διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού της Ε.Ε.Α. έπεται χρονολογικά με έναρξη υποβολής των δικαιολογητικών τον Ιούλιο εκάστου έτους και έκδοση απόφασης τον Αύγουστο. Επομένως, ή θα πρέπει να αλλάξει χρονολογικά η διαδικασία της Ε.Ε.Α. ή θα πρέπει να οριστεί ότι το πιστοποιητικό της Ε.Ε.Α., δεν πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση λήψεως Αδειοδότησης από την ΕΠΟ.

Η πρόταση μας, εν προκειμένω, είναι η ΕΕΑ να ελέγχει όλα όσα αφορούν την δημόσια τάξη και ασφάλεια (μετοχολόγιο, ποινικά μητρώα, φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες, ηλεκτρονικό εισιτήριο, γήπεδα κλπ) και η σχετική διαδικασία να ολοκληρώνεται μέχρι 20 Μαρτίου κάθε έτους και να αποτελεί τότε το πιστοποιητικό της ΕΕΑ, προϋπόθεση λήψεως αδειοδότησης της ΕΠΟ.

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.Α.

Στις αρμοδιότητες της ΕΕΑ προβλέπεται και μεταφέρεται από τις αρμοδιότητες του Υφυπουργού Αθλητισμού, η δυνατότητα επιβολής διοικητικών προστίμων, σε περίπτωση επεισοδίων η δυσμενών κρίσεων κατά των θεσμοθετημένων οργάνων του ποδοσφαίρου. Η ως άνω ρύθμιση αποτελεί ένα επιπλέον κρίκο στην αλυσίδα των ποινών που έχουν θεσμοθετηθεί και ισχύουν στον Πειθαρχικό Κώδικα της ΕΠΟ. Έχουμε τον πλέον αυστηρό Πειθαρχικό Κώδικα σε όλη την Ευρώπη (ο οποίος μάλιστα θεσμοθετεί ένα άκαμπτο σύστημα αντικειμενικής ευθύνης ανεξαρτήτως υπαιτιότητας των εγκαλούμενων ΠΑΕ) και δεν είναι δυνατόν να θεσμοθετούμε για τις ίδιες παραβάσεις πρόσθετες κυρώσεις, με αποτέλεσμα μία παράβαση να τιμωρείται με όλες αυτές τις ποινές. Έτσι οδηγούμε τις ΠΑΕ στην εξόντωση και όχι στην κατασταλτική τιμωρία της παράβασης.

4. ΘΕΜΑΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ

Τέλος και σε ότι αφορά τους μισθωτές γηπεδικών εγκαταστάσεων, πέραν των καταβαλλομένων ως μισθωμάτων για την χρήση των γηπέδων, οι ΠΑΕ που μισθώνουν αυτά υποχρεώνονται πολλές φορές στην καταβολή πρόσθετων επιβαρύνσεων (π.χ. φωτισμό, ύδρευση κλπ), ενώ οι εγκαταστάσεις δεν είναι αποκλειστικής χρήσης από τις ΠΑΕ. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει οι ΠΑΕ που καταβάλλουν επιπλέον ποσά να έχουν το δικαίωμα να συμψηφίζουν τα ποσά αυτά με τα μισθώματα, που υποχρεούνται να καταβάλλουν.

Σχόλια

Comments are closed.