Σε νέα εποχή θα περάσει σύντομα το κλειστό κολυμβητήριο της Λιμνοπούλας, καθώς εγκρίθηκε η πρόταση ενεργειακής αναβάθμισης, που θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους σε ετήσια βάση.

Όπως έγινε γνωστό, η ειδική γραμματέας Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής Ευγενία Φωτονιάτα ενέκρινε χρηματοδότηση ύψους 2.5 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση δύο αθλητικών εγκαταστάσεων στην Ήπειρο, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων – Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις».

Το ΠΕΑΚΙ, το οποίο είναι το μοναδικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο της χώρας και ο μοναδικός φορέας της ΓΓΑ, που υπέβαλε επιτυχώς πρόταση, θα χρηματοδοτηθεί από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με 1.460.396 ευρώ.

Η παρέμβαση απεμπλέκει πλήρως το κολυμβητήριο από το πετρέλαιο εγκαθιστώντας αερόψυκτες αντλίες θερμότητας, ο εσωτερικός και εξωτερικός φωτισμός αντικαθίσταται πλήρως με LED, αντικαθίσταται το σύστημα εξαερισμού καθώς και τα πάνελ οροφής, επιπλέον τοποθετείται σύστημα αντιστάθμισης ισχύος 49,6kVAr και σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου.

Σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, το κολυμβητήριο θα καταστεί ένα από τα πιο σύγχρονα της χώρας, ενώ η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του έργου εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 400kWp σε πρόσφατα παραχωρημένη έκταση από τον δήμο Ιωαννιτών.
Το ΠΕΑΚΙ πρόκειται να εξοικονομήσει μέχρι και 250.000 ευρώ ετησίως, τη στιγμή που η ετήσια κρατική επιχορήγηση δεν ξεπερνά τις 660.000 ευρώ (το 2015 ήταν 480.000 ευρώ).

Το δημοτικό κολυμβητήριο της Άρτας θα χρηματοδοτηθεί με 998.820 ευρώ για παρεμβάσεις, που θα οδηγήσουν σε εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30% . Η εξοικονόμηση αυτή που μεταφράζεται σε μικρότερο λειτουργικό κόστος, θα επιτρέψει την επέκταση της διάρκειας λειτουργίας του κολυμβητηρίου, το οποίο σήμερα παραμένει κλειστό για περίπου πέντε μήνες τον χρόνο.

[Πηγή: agon.gr]