Δύο πολύ σημαντικές παρεμβάσεις για το Δήμο Ιωαννιτών παίρνουν το δρόμο της υλοποίησης, μετά από την έγκριση των όρων δημοπράτησης στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, υπό την προεδρία του αντιδημάρχου Οικονομικών, Θωμά Γιωτίτσα.

Πρόκειται για τον διαγωνισμό που αφορά την προμήθεια φωτιστικών LED προϋπολογισμού 3.000.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με ίδιους πόρους και εκείνον για την αναβάθμιση 25 ακόμα παιδικών χαρών σε όλη την έκταση του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 400.000 ευρώ με χρηματοδότηση τόσο από το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος» όσο και από ίδιους πόρους.

Σε ότι αφορά τα φωτιστικά LED, το έργο αποτελεί την έμπρακτη προσπάθεια του Δήμου Ιωαννιτών να παρέμβει στην υποδομή του οδοφωτισμού της πόλης με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την ποιοτική αναβάθμιση του φωτιστικού αποτελέσματος στο Δήμο.

Πρόκειται για μια παρέμβαση που αλλάζει την πόλη, από την οποία μεταξύ άλλων θα υπάρξει και μεγάλη εξοικονόμηση πόρων, ενώ σημαντικό είναι το γεγονός ότι χρηματοδοτείται πλήρως από δικούς μας πόρους.

Θυμίζουμε ότι η παρέμβαση προβλέπει την προμήθεια 2.700 περίπου νέων φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED, τα οποία θα εγκατασταθούν τόσο σε υφιστάμενες υποδομές οδικού φωτισμού όσο και σε νέες. Επιπλέον αυτών θα γίνουν νέες παρεμβάσεις στην υποδομή σε αντικατάσταση παλαιών υποδομών  του οδοφωτισμού. Οι παρεμβάσεις διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες:

  • Οδικός φωτισμός
  • Κρεμαστός φωτισμός
  • Φωτιστικά σώματα σε ιστούς ΔΕΔΔΗΕ
  • Φωτιστικά σώματα ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής μορφής

Σύμφωνα με την μελέτη το ετήσιο όφελος για το Δήμο Ιωαννιτών θα ανέρχεται στις 300.000 ευρώ περίπου, ενώ στο 70% φτάνει η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Αναφορικά με τις παιδικές χαρές αυτές θα ανακατασκευαστούν σύμφωνα με τα πρότυπα ασφάλειας, ώστε να πιστοποιηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ελληνική νομοθεσία.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο που αφορά στην καθημερινότητα, στην αναψυχή και κυρίως στην ασφάλεια, χιλιάδων παιδιών και των οικογενειών τους, το οποίο έρχεται να συμπληρώσει τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη γίνει και σε άλλες 50 ακόμα παιδικές χαρές στο Δήμο, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.