Με νέα ονομασία θα λάβει μέρος στο νέο πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής γυναικών η Προοδευτική Περάματος. Σε έκτακτη Γ.Σ. που συγκαλείται για το Σάββατο 18/5 η ομάδα θα μετονομαστεί σε ΓΙΑΝΝΕΝΑ WOMEN FOOTBALL CLUB και παράλληλα θα ανεξαρτητοποιηθεί από το ανδρικό τμήμα ποδοσφαίρου, λειτουργώντας στο εξής αυτόνομα.

Αναλυτικά:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«ΑΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ»

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου «ΑΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ» το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού καλεί τα μέλη του Σωματείου σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 18/05/2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 21:00 στην αίθουσα των ΚΑΠΗ στο Πέραμα Ιωαννίνων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο. Ανεξαρτητοποίηση τμήματος γυναικείου ποδοσφαίρου και σύσταση νέου σωματείου κατά τις διατάξεις του ΑΚ και του ν. 2725/1999 με την επωνυμία «ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ» και ο διακριτικό τίτλο «ΓΙΑΝΝΕΝΑ WOMEN FOOTBALL CLUB», σε σύντμηση «ΓΙΑΝΝΕΝΑ W.F.C»,
ΘΕΜΑ 2ο. Παραχώρηση συναίνεσης εγγραφής των αθλητριών του γυναικείου τμήματος ποδοσφαίρου του σωματείου στο νέο σωματείο που θα συσταθεί.
Σε περίπτωση κατά την οποία κατά την παραπάνω ημερομηνία δεν υπάρξει απαρτία (50% +1 μέλη) τότε, σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο του καταστατικού του Σωματείου, θα γίνει επαναληπτική Γ.Σ. στις 18/05/2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 22:00 στον ίδιο ως άνω τόπο με τα ίδια ως άνω θέματα ημερήσιας διάταξης χωρίς νέα πρόσκληση .
Γιάννενα, 08/05/2019
Για το σωματείο
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΣΝΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΠΑΥΛΟΥ