Όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις υπό πλήρωση θέσεις στην Α΄ τάξη του Δημοτικού, οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Ε.Π.Π.Σ: https://www.iep.edu.gr/pps/, στην οποία θα δηλώνουν το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 27 Μαΐου έως και 4 Ιουνίου 2019. Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019 μέσα στο οικείο διδακτήριο (αίθουσα Αρχ. Σπυρίδωνος Ζ.Π.Α. – ώρα 9.30) και ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους.

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες απευθυνθείτε στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες. Πατώντας ΕΔΩ ΤΟ ΦΕΚ.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ