Μετά την ανακοίνωση από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο της ημερομηνίας των Εθνικών Εκλογών στις 7 Ιουλίου,
η Οργανωτική Επιτροπή του 25ου Ηπειρωτικού Rally “AUTOTEST”, με τη σύμφωνη γνώμη της Ο.Μ.Α.Ε., μεταθέτει την ημερομηνία διεξαγωγής του Αγώνα για τις 13 & 14 Ιουλίου 2019.

Άμεσα θα ακολουθήσει Δελτίο Τύπου της ΕΛΕΤΑ με τις λεπτομέρειες για τις αυτοκινητάμαξες και τις κρατήσεις στο Ξενοδοχείο .