Σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 213.960,00 ευρώ προχώρησε η ΠΑΕ Καραϊσκάκης και πλέον, το μετοχικό κεφάλαιο της ΠΑΕ ανέρχεται στα 513.960,00 ευρώ.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο:

“Την 06-06-2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) µε Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης 1759032, το από 15-04-2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 143926760000, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μετρητά κατά 213.960,00 ευρώ, που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 02-12-2018 και καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 06-06-2019 (Κ.Α.Κ. 1759012).”

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ