Από την ΕΠΣ Ηπείρου καλούνται οι διπλωματούχοι προπονητές όλων των κατηγοριών (UEFA A, UEFA B, UEFA C) όπως προβούν άμεσα στην έκδοση της νέας ταυτότητας τριετίας τους για την περίοδο 2019-2021. Οι προηγούμενες ταυτότητες έχουν λήξει από τις 31-12-2018.

Προπονητές που είναι διπλωματούχοι και δεν είναι κάτοχοι ταυτότητας τριετίας σε ισχύ δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους και απαγορεύεται να παρευρίσκονται στους πάγκους ομάδων με οποιαδήποτε ιδιότητα. 

Σε αντίθετη περίπτωση, εφαρμόζεται το αρ. 12 του Κανονισμού Προπονητών ΕΠΟ το οποίο προβλέπει για κάθε παράβαση χρηματικό πρόστιμο εις βάρος του προπονητή από δύο χιλιάδες (2.000) έως οκτώ χιλιάδες (8.000) Ευρώ και ανάκληση της ταυτότητας τριετίας (εφόσον διαθέτει τέτοια) μέχρι έξι (6) μήνες.