Χρήματα από την εποχή που αγωνιζόταν ακόμα στην ομάδα της Κασσιόπης διεκδικεί ο Στέφανος Σιόντης, όπως και όλοι σχεδόν οι παλιοί παίκτες και προπονητές που έχουν καταθέσει προσφυγές. Σε περίπτωση που η ομάδα της Κέρκυρας δηλώσει τελικά συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Super League 2 θα ξεκινήσει με αφαίρεση αρκετών βαθμών με τόσες μαζεμένες τελεσίδικες αποφάσεις εις βάρος της και φυσικά και με τη μη αδειοδότησή της. Πάντως έχει ένα περιθώριο 3 ημερών να εξοφλήσει τον Σιόντη και άλλους δύο παίκτες που κέρδισαν τις προσφυγές τους.

Αναλυτικά οι αποφάσεις:

«Το Διαιτητικό Δικαστήριο, κατά την τελευταία του συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

Δέχεται την αίτηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Στέφανου Σιόντη του Βασιλείου. Ενεργοποιεί σε βάρος της καθ’ ης η αίτηση Α.Ο. Κασσιόπη ΠΑΕ, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 180/2019 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. 93/2019 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαιρέσεως τριών (3) βαθμών, από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που πρόκειται να αγωνισθεί πλέον κατά την επικείμενη αγωνιστική περίοδο 2019-2020, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της επίδοσης της παρούσας.

Δέχεται την αίτηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Άγγελου Βέρτζου του Περικλή. Επιβάλλει στην καθ’ ης η αίτηση Α.Ο. Κασσιόπη ΠΑΕ, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 200/2019 απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./ΕΠΟ του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000,00) Ευρώ πλέον τόκων, και ποσού τριακοσίων (300) Ευρώ, ως δικαστική δαπάνη, κατά τους ορισμούς στο διατακτικό της προαναφερθείσας αποφάσεως, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που πρόκειται να αγωνισθεί κατά την επικείμενη αγωνιστική περίοδο 2019-2020, εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

Δέχεται την αίτηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Κωστάκη Αρτυματά του Γεωργίου. Ενεργοποιεί σε βάρος της καθ’ ης η αίτηση Α.Ο. Κασσιόπη ΠΑΕ, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 555/2018 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. 78/2019 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαιρέσεως τριών (3) βαθμών, από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που πρόκειται να αγωνισθεί πλέον κατά την επικείμενη αγωνιστική περίοδο 2019-2020, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας».