Μια σημαντική δωρεά για τις ανάγκες του χωριού του έκανε ο Βασίλης Τριάδης, CEO της P&I AG,  γερμανικής εταιρείας που εξειδικεύεται στο hardware πάνω στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Ο Βασίλης Τριάδης κατάγεται από το Γρεβενίτι Ζαγορίου και διέθεσε αυτό το πολύ μεγάλο ποσό για το ιατρείο του χωριού, αλλά και δύο δρόμους που διέρχονται μέσα από το χωριό και χρειάζονται ανακατασκευή.