Την έντονη διαμαρτυρία του εκφράζει ο σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού σχολείου Ιωαννίνων, καθώς η μεταστέγαση του 1ου Νηπιαγωγείου έφερε σύμπτυξη των τάξεων της Ε’ Δημοτικού, από τρία τμήματα σε δύο, με συνέπεια κάθε τμήμα να αριθμεί πλέον 25 μαθητές.

Αναλυτικά:

ΠΡΟΣ

Την Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Ιωαννίνων

(υπ’ όψιν Αντιδημάρχου για θέματα Παιδείας κου Αϊβατίδη)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ

Του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσής μας από τη Διεύθυνση του 1ου Δημοτικού Σχολείου, εξαιτίας της μετεγκατάστασης του 1ου Νηπιαγωγείου από την Παπαζόγλειο Σχολή στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Καπλανείου Δημοτικού Σχολείο το οποίο κατέλαβε τρείς αίθουσες, αποφασίσθηκε από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων η σύμπτυξη των τριών τμημάτων της Ε΄ Δημοτικού σε δύο των 25 ατόμων το καθένα.

Ήδη ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων με το από 6/9/2019 έγγραφό του προς την Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Ιωαννίνων, έχει εκφράσει τις αντιρρήσεις του σε ο,τι αφορά στην ως άνω σύμπτυξη τμημάτων με αναλυτική έκθεση των λόγων για τους οποίους πρέπει να διατηρηθούν τα τρία τμήματα της Ε΄ Δημοτικού ως έχουν.

Επειδή ως Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων είμαστε αντίθετοι στην σύμπτυξη των τμημάτων που απεφασίσθη από την Πρωτοβάθμια η οποία (παραδόξως) έλαβε υπόψιν αποκλειστικά και μόνο το ζήτημα χώρου που δημιούργησε η μετεγκατάσταση του Νηπιαγωγείου, οφείλουμε να τονίσουμε ότι η δημιουργία δύο τμημάτων στην Ε΄ Δημοτικού:

  • είναι απαράδεκτη από άποψη εκπαιδευτική καθώς είναι αδύνατο να επιτελέσει αποδοτικό έργο ακόμη κι ο πιο φιλότιμος εκπαιδευτικός  μέσα σε μία τόσο πολυπληθή τάξη
  • είναι απαράδεκτη από άποψη παιδικής ψυχολογίας καθώς οι μαθητές της Ε’ Δημοτικού θα «μοιραστούν» από την αρχή σε δύο νέα τμήματα, αφού κάποιοι από αυτούς θα χάσουν φίλους που απέκτησαν τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια και   θα βιώσουν μία «περίοδο προσαρμογής» που δεν αρμόζει στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική βαθμίδα
  • πρωτίστως είναι απαράδεκτη από άποψη παιδαγωγική καθώς  υπάρχουν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες που ενδείκνυται να βρίσκονται σε ολιγομελή τμήματα με παράλληλη στήριξη καθώς επίσης και παιδιά με χρόνια προβλήματα υγείας που ενδείκνυται να αποφεύγουν (όσο είναι αυτό δυνατό) το συγχρωτισμό (όλες οι διαγνώσεις έχουν κατατεθεί στην Πρωτοβάθμια κατόπιν εγκρίσεως των γονέων)

Επειδή η εγκατάσταση του Νηπιαγωγείου στο κτίριο του Καπλανείου είναι προσωρινή και όπως όλες οι αρμόδιες αρχές διαβεβαιώνουν δεν θα διαρκέσει περισσότερο από το τρέχον διδακτικό έτος

Επειδή το ζήτημα χώρου – με λίγη καλή θέληση – μπορεί να ξεπεραστεί και μπορεί να εξευρεθεί μία αίθουσα η οποία προσωρινά θα διατεθεί ώστε να μην χρειαστεί να συμπτυχθούν τα τρία τμήματα με όλες τις δυσμενείς συνέπειες που ανωτέρω εκτίθενται

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Ζητάμε: Την συνδρομή και τη συνεργασία σας προκειμένου να υποδειχθούν στη Διεύθυνση του 1ου Δημοτικού Σχολείου οι αίθουσες εκείνες που θα φιλοξενήσουν τους μαθητές της Ε΄ Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων οι οποίοι είναι και οι μόνοι που δεν πρέπει να επωμιστούν τις παραλείψεις και τις ολιγωρίες των «αρμοδίων» οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για την αναστάτωση που επικρατεί στο ως άνω ιστορικό σχολείο της πόλης μας.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Για τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων

του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων

Ο Πρόεδρος