Ολοκληρώθηκαν οι διαγωνιστικές διαδικασίες και εντός των προσεχών ημερών υπογράφονται οι συμβάσεις με τους αναδόχους πέντε οδικών έργων, με τα οποία αποκαθίστανται ζημιές και βελτιώνεται το επαρχιακό οδικό δίκτυο.

  • Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Αμάραντο- Λουτρά Αμαράντου (τμήμα μέχρι Αγ. Βαρβάρα), προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.
  • Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μπουραζάνι- Αηδονοχώρι, προϋπολογισμού 74.000 ευρώ.
  • Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων και αποκατάσταση οδικού δικτύου Ζωτικού Δήμου Δωδώνης- με περιοχή Δήμου Σουλίου, προϋπολογισμού 400.000 ευρώ.
  • Αποκατάσταση επ. οδικού δικτύου από Κορύτιανη προς Σεμερίζα και σύνδεση Ε.Ο. Ηγουμενίτσα- Ιωάννινα, προϋπολογισμού 74.400 ευρώ.
  • Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Άρτα- Τρίκαλα στις Τ.Κ. Κάτω Αθαμάνιο και Καψάλων, προϋπολογισμό 77.500 ευρώ.

Οι διαδικασίες προωθήθηκαν από την προηγούμενη περιφερειακή περίοδο και στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με τη νέα σύνθεση, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου,  έγινε η κατακύρωση των ανοικτών δημοπρασίες. Επί των αποφάσεων κατακύρωσης, μειοψήφησε η περιφερειακή σύμβουλος Μαργαρίτα Κιτσανού, με την αιτιολογία πως πρόκειται για έργα που ανήκουν στον προγραμματισμό της προηγούμενης περιόδου.

Επίσης η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την εκτέλεση του έργου: Αντικατάσταση Πίνακα Μ.Τ.- καλωδιώσεων – συντήρηση Μ/Σ αρδευτικού αντλιοστασίου «Σκάλα» Τ.Κ. Στεφάνης (ΓΟΕΒ Πεδιάδας Άρτας), προϋπολογισμού 39.500 ευρώ.

 

Ηλεκτρονικές δηλώσεις συγκομιδής σταφυλικής παραγωγής για οινοποίηση

Το Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων ενημερώνει τους κατόχους αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων η σταφυλική παραγωγή τους προορίζεται για οινοποίηση ότι υποχρεούνται

να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ (ηλεκτρονική διεύθυνση www.minagric.gr και στις «Δηλώσεις Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων), δηλώσεις συγκομιδής για το σύνολο της εκμετάλλευσής τους αμέσως μετά τον τρύγο και έως τις 30 Νοεμβρίου 2019.

Οι παραγωγοί έχουν την ευθύνη για την έγκαιρη, πλήρη και ορθή συμπλήρωση των στοιχείων που υποβάλουν.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής:

  1. οι αμπελουργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις τους καταλαμβάνουν λιγότερο από 1 στρέμμα αμπελώνα και το παραγόμενο προϊόν τους προορίζεται αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση και δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.
  2. οι οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικής έκτασης οι οποίοι οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της παραγωγής τους (δήλωση παραγωγής).

 Δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων συγκομιδής

  1. οι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείουκαι παραδίδουν το σύνολο της παραγωγής τους στο εν λόγω συνεταιριστικό οινοποιείο.
  2. οι αμπελουργοί που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο προς οινοποίηση και η παραγωγή αυτή επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος στον αμπελουργό, υποχρεώνονται να υποβάλλουν επιπλέον της δήλωσης συγκομιδής και δήλωση παραγωγής.

Σε περιπτώσεις μηδενικής παραγωγής οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής.

Οι υπόχρεοι για τη δήλωση συγκομιδής που δεν συμμορφώνονται με τα ανωτέρω, αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων (πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, χορήγηση δικαιωμάτων από το εθνικό αποθεματικό).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων  (γραφείο 117) και στους Λάμπρο Στέφο, Στάθη Βασδέκη, Βάσω Δέμκα ή στο τηλέφωνο:   2651 0 87114.