Με ερώτηση που κατέθεσε ο Σάκης Βλέτσας, Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης “ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ” ζήτησε να ενημερωθεί από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέκο Καχριμάνη για την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) της Περιφέρειας Ηπείρου.

Συγκεκριμένα ο κ. Βλέτσας ζητά να ενημερωθεί, πόσοι από τους οκτώ (8) Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) παραδόθηκαν μέχρι τώρα από τους αναδόχους και ποιες ημεροχρονολογίες και για ποιο λόγο καθυστέρησε επί 5 μήνες η δημοσίευση και ανάρτηση των προκηρύξεων. Επίσης ερωτά εάν θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη για 30-9-2019 παραλαβή του σχετικού εξοπλισμού των ΣΜΑ.

Σύμφωνα με την απάντηση του κ. Καχριμάνη οι πέντε ΣΜΑ (Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Ζίτσας και Μετσόβου) είναι ολοκληρωμένοι ενώ για τρεις ΣΜΑ (Ηγουμενίτσας, Πωγωνίου και Γ. Καραϊσκάκη) ζητήθηκε παράταση από τους εργολάβους.

Παράλληλα η Περιφέρεια αναφέρεται στην έλλειψη υλικών από το ΔΕΔΔΗΕ η οποία εμποδίζει τη ρευματοδότηση των ΣΜΑ από τη ΔΕΗ προκειμένου να ξεκινήσει η δοκιμαστική τους λειτουργία. Όσον αφορά την παραλαβή και εγκατάσταση του εξοπλισμού, η Περιφέρεια Ηπείρου αναφέρει ότι θα ταυτιστεί με το χρόνο περαίωσης των ΣΜΑ που είναι σε φάση κατασκευής.

Τέλος στην απάντηση αναφέρεται ως σημαντικότερο ζήτημα η καθυστέρηση συγχώνευσης και εκκαθάρισης των ΦοΣΔΑ σε Περιφερειακό, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να λειτουργήσουν αμέσως τους ΣΜΑ μόλις παραδοθούν.

Αναλυτικά η ερώτηση του κ. Σάκη Βλέτσα:

«Ερώτηση για την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) από την Περιφέρεια Ηπείρου

(α) Στις 21/7/2017 υπογράφτηκε με την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ η Σύμβαση ΣΔΙΤ του έργου για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (μονάδα ΑΣΑ) της Περιφέρειας Ηπείρου, με διάρκεια 26,5 έτη στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος κατασκευής του συνόλου των έργων (18 μήνες).

Η ανάδοχος εταιρεία ολοκλήρωσε έγκαιρα την κατασκευή ένα μήνα νωρίτερα και στις 18 Δεκεμβρίου 2018 άρχισε η δοκιμαστική λειτουργία, ενώ η εμπορική λειτουργία άρχισε στις 27 Μαρτίου 2019. 

(β) Ενωρίτερα 10 ημέρες, στις 11/7/2017 είχε ενταχθεί με συνολικό κόστος πράξης 12.349.685,03 € το «Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α) Περιφέρειας Ηπείρου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΑΔΑ:6Ε3Ο7Λ9-Θ28) που περιλαμβάνει οκτώ (8) Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ).

(γ) Η έγκριση των συμβατικών τευχών για την κατασκευή αυτών των 8 ΣΜΑ αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 4/7/2017, αν και ήταν έτοιμα ένα έτος πριν (όπως αποκαλύπτει η ημερομηνία όλων των αναρτηθέντων τευχών).

Μάλιστα πέρασαν 5 μήνες μέχρι να δημοσιευτούν και αναρτηθούν στη Διαύγεια οι προκηρύξεις για την κατασκευή των 8 ΣΜΑ. Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν από 4 Δεκεμβρίου του 2017 και διαδοχικά τις επόμενες μέρες. Όλες προέβλεπαν προθεσμία εκτέλεσης των ΣΜΑ από 4 – 8 μήνες.

(δ) Στις 15/6/2018 η Περιφέρεια Ηπείρου υπέγραψε με ανάδοχο εταιρεία τη σύμβαση «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» προϋπολογισμού 7.839.900,00 €. Με την 97825/6810/28-6-2019 απόφαση του κ. Περιφερειάρχη (ΑΔΑ: ΩΜΦ57Λ9-ΠΙ0) η οποία εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (θέμα 22ο, ΑΔΑ:67ΔΞ7Λ9-ΖΙ8) μετατέθηκε μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2019 ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των προβλεπομένων.

(ε) Εξ ολοκλήρου αρμόδια για την ολοκλήρωση των 8 Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) είναι η Περιφέρεια Ηπείρου. Ώστε ακολούθως να παραδοθούν τους στους αρμόδιους φορείς και αυτοί με δικές τους ενέργειες να τους λειτουργήσουν (σημειώνεται ότι η ετοιμότητα ή μη των αρμόδιων φορέων -δήμοι ή/και ΦΟΔΣΑ- για τη λειτουργία των ΣΜΑ δεν αφορά την Περιφέρεια Ηπείρου ώστε να αποτελεί έγκυρο λόγο για την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης των ΣΜΑ).

Η ανάδοχος εταιρεία της μονάδας ΑΣΑ την ολοκλήρωσε έγκαιρα και άρχισε την εμπορική λειτουργία της στις 27 Μαρτίου 2019. Δηλαδή από την 11/7/2017 (ημεροχρονολογία που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ οι ΣΜΑ) μέχρι την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της μονάδας ΑΣΑ πέρασαν 21,5 μήνες και μέχρι τώρα πέρασαν 26 μήνες.  Και κανένας ΣΜΑ δεν λειτουργεί με όποια επίπτωση έχει αυτό.

ερωτάται ο κ. Περιφερειάρχης Ηπείρου

και παρακαλείται για την κατά το Νόμο γραπτή απάντησή του

και για την κατάθεση των αιτουμένων εγγράφων

 

  1. Μέχρι τώρα, πόσοι από τους οκτώ (8) Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) παραδόθηκαν από τους αναδόχους και έχει υπογραφεί πρωτόκολλο παραλαβής τους (προσωρινής ή άλλης) και ποιες ημεροχρονολογίες;

→ Παρακαλείσθε να καταθέσετε τα τυχόν υπογραφέντα πρωτόκολλα

  1. Εάν είναι έτοιμη η Περιφέρεια Ηπείρου να προβεί μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2019 στην παραλαβή των προβλεπομένων στη σύμβαση «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου» προϋπολογισμού 7.839.900,00 € [ανωτέρω (δ)] όπως προβλέπει η 97825/6810/28-6-2019 απόφαση του κ. Περιφερειάρχη (ΑΔΑ: ΩΜΦ57Λ9-ΠΙ0) ή εάν προτίθεται να μεταθέσει περαιτέρω την ημερομηνίας παραλαβής;
  2. Για ποιο λόγο καθυστέρησε επί 5 μήνες η δημοσίευση και ανάρτηση των προκηρύξεων για τους 8 ΣΜΑ, από όταν εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη και έγινε η ένταξή τους; [ανωτέρω (β)]»

Η απάντηση του Περιφερειάρχη ΕΔΩ