Οι παλιές οφειλές σε ποδοσφαιριστές συνεχίζουν να ταλαιπωρούν ομάδες όπως η Κασσιόπη, που κάθε εβδομάδα έχει την… “τιμητική” της στο Διαιτητικό Δικαστήριο. Κουτζαβασίλης, Βίλα και Γρομητσάρης είναι οι παίκτες που αν δεν εξοφληθούν, θα υπάρξουν αφαιρέσεις βαθμών στην Κασσιόπη, ενώ και ο Πλατανιάς θα πρέπει να εξοφλήσει τον Τσακμάκη.

Κατά την τελευταία του συνεδρίαση, το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ έλαβε τις εξής αποφάσεις.

Δικάζει ερήμην των διαδίκων την από 20-11-2019 αίτηση του Θεόδωρου Κάντα κατά της ΠΑΕ Αθλητική Ένωση Λάρισας – ΑΕΛ και καταργεί τη δίκη που ανοίχθηκε με την πιο πάνω αίτηση.

Ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ Κασσιόπη, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Φώτιου Κουτζαβασίλη του Γεωργίου, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 321/2019 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. 149/2019 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαιρέσεως τριών (3) βαθμών, από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της επίδοσης της παρούσας.

Ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ Κασσιόπη, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Εμιλιάν Βίλα του Μικέλ, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 319/2019 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. 151/2019 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαιρέσεως τριών (3) βαθμών, από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της επίδοσης της παρούσας.

Ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ Κασσιόπη, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Χρήστου Γρομητσάρη του Σωτηρίου, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 323/2019 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. 150/2019 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαιρέσεως τριών (3) βαθμών, από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της επίδοσης της παρούσας.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ Πλατανιάς Χανιών, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Δημητρίου Τσακμάκη του Ιωάννη, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 404/2019 απόφασης της Α΄Ε.Ε.Ο.Δ./ΕΠΟ, του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (4.537,60) εν όλω, κατά τους ορισμούς στο διατακτικό της προαναφερθείσας απόφασης, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.