Με αφορμή την πρόσφατη συζήτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας όπου έχουν προσφύγει οι κάτοικοι των Σεισμοπλήκτων Ιωαννίνων για το θέμα της κατασκευής της Λεωφόρου Νιάρχου, ο Νομικός Σύμβουλος των Οριζόντων Ηπείρου για Ζητήματα Δημοσίου Συμφέροντος, κ. Νίκος Κωνσταντόπουλος δήλωσε τα εξής:

«Οι Ορίζοντες Ηπείρου έχουν εξ’ αρχής δηλώσει ρητά ότι συμπαρίστανται στους παρόδιους ιδιοκτήτες περιοχής Σεισμοπλήκτων Ιωαννίνων, που στρέφονται κατά της Περιφέρειας Ηπείρου «για την κατασκευή του έργου οδός Σταύρου Νιάρχου».

Πρόκειται για έργο που δεν εντάσσεται σε ευρύτερο στρατηγικό κυκλοφοριακό σχεδιασμό ούτε προκύπτει από τεκμηριωμένη στάθμιση πραγματικών λόγων γενικού κοινωνικού συμφέροντος.

Επίσης, δεν υπάρχει καμία αντιστοιχία μεταξύ της δημόσιας δαπάνης που θα αναλωθεί και της δημόσιας ωφέλειας, που δεν είναι προφανής και ευρύτερη. Έχει κατ’ επανάληψη αναφερθεί ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικοί και αναγκαίοι λόγοι για το έργο αυτό ούτε υπηρετούνται επιδιώξεις δημοσίας ωφέλειας.

Δυστυχώς, και στον 21ο αιώνα συνεχίζεται ο αντιαναπτυξιακός παραγοντικός και βλαπτικός τρόπος με τον οποίο εξαγγέλλονται έργα και σκορπίζονται δημόσιοι πόροι, χωρίς στρατηγικές και οικονομικοτεχνικές μελέτες, στην ουσία σε βάρος δημόσιου συμφέροντος και κοινής ωφέλειας, αλλά και χρηστής διοίκησης και διαχείρισης».