Από τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη, αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού και Απασχόλησης Βασίλειο Γοργόλη, έγινε η ακόλουθη δήλωση σχετικά με τη μείωση του φόρου για δωρεές σε ερασιτεχνικά σωματεία.

«Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος υπέγραψε απόφαση, με την οποία μειώνεται ο φόρος εισοδήματος για τα πρόσωπα που προβαίνουν σε δωρεές στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία. Η μείωση του ποσού του φόρου θα είναι σε ποσοστό 20%  του ποσού της δωρεάς, ενώ το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική απόφαση που θα βοηθήσει τα μέγιστα τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, καθώς δημιουργεί κίνητρα χρηματοδότησής του από τον ιδιωτικό τομέα. Τα Σωματεία μπορούν να λάβουν τις όποιες πληροφορίες στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού».