Προκειμένου όλες οι κατηγορίες αναπήρων με ποσοστό 67% και άνω να έχουν τα ίδια δικαιώματα στη θεμελίωση σύνταξης γήρατος ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, η Βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα παρεμβαίνει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ζητώντας να ισχύσουν οι ευεργετικές διατάξεις του Νόμου 612/1977 και για τους πάσχοντας από ακουστική αναπηρία.

Μέχρι στιγμής η συγκεκριμένη ευπαθή ομάδα, κωφοί, βαρήκοοι δεν έχουν τη δυνατότητα να θεμελιώσουν δικαίωμα σύνταξης λόγω γήρατος ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας, όπως οι άλλες κατηγορίες, παρά το γεγονός ότι η αναπηρία τους επηρεάζει καθοριστικά όλο το φάσμα της ζωής τους.

Διαπιστώνοντας αυτή την αδικία και το κενό του νόμου, η Βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα ζήτησε από τον Υπουργό κ. Γ. Βρούτση να ενεργήσει με την ευαισθησία που τον διακρίνει ώστε να συμπεριληφθεί και η συγκεκριμένη ομάδα πασχόντων στις διατάξεις του υφιστάμενου νόμου .

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ