Στην ακύρωση όλων των καρναβαλικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα προχώρησε η Κυβέρνηση, με συνέπεια ήδη να έχει αρχίσει η κινητοποίηση και στον Δήμο Ιωαννιτών, ώστε να ειδοποιηθούν οι πολιτιστικοί σύλλογοι να ακυρώσουν τις εκδηλώσεις τους και το άναμμα της παραδοσιακής τζαμάλας!

Επίσης ακυρώνονται και όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου για τα Κούλουμα.