Θα συμμορφωθεί πλήρως με τα όσα αποφάσισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη η Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων. Με εγκύκλιό του ο Μητροπολίτης Μάξιμος τονίζει ότι υπό τις συνθήκες που διαμορφώνονται είναι απαραίτητη η υπακοή στους νόμους του κράτους και διευκρινίζει ότι ακόμα και οι κηδείες θα τελούνται σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Πρὸς τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς καθ’ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοί∙Μὲ συνοχὴ καρδίας στὶς δύσκολες γιὰ ὅλους μας αὐτὲς στιγμές, ἐπικοινωνοῦμε μαζί σας, εὐχόμενοι πρωτίστως ὁ Θεὸς νὰ σταθεῖ ἀρωγὸς στὴν δοκιμασία καὶ νὰ καταπαύσει τὴν μάστιγα, ποὺ μὲ τὴν μορφὴ πανδημίας ἔπληξε τὴν πατρίδα μας. Γνωρίζετε ὅτι από χθες παρὰ τὴν Συνοδικὴ Ἀπόφαση περιορισμοῦ τῶν λατρευτικῶν καθηκόντων μας στοὺς ἱεροὺς ναούς, ἡ Πολιτεία, διὰ στόματος τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ, ἀπεφάσισε τὴν πλήρη ἀναστολὴ ΟΛΩΝ τῶν λειτουργικῶν πράξεων μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ λαοῦ, ἕως τῆς 30ης Μαρτίου τρέχοντος ἔτους. Ὀφείλουμε, ὡς Ἕλληνες πολῖτες, νὰ ὑπακούσουμε στοὺς νόμους τοῦ Κράτους σὲ μιὰ προσπάθεια περιορισμοῦ τῆς πανδημίας, γι’ αὐτὸ καὶ παραγγέλουμε μὲ ἀγάπη καὶ συναίσθηση εὐθύνης τὰ ἑξῆς:

1. Δὲν τελεῖται καμία ἀκολουθία ἕως τῆς 30ης Μαρτίου τρ. ἔτους μὲ παρουσία κόσμου.

2. Τυχὸν προηγιασμένος Ἄρτος θὰ καταλυθεῖ ἀπὸ τὸν λειτουργὸ ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ βήματος, ἄνευ ἄλλης παρουσίας.

3. Ὁποιαδήποτε προγραμματισμένα Μυστήρια ἀναβάλλονται.

4. Οἱ κηδεῖες θὰ τελοῦνται ἐντὸς τοῦ Ναοῦ σὲ πολὺ στενὸ οἰκογενειακὸ κύκλο.

5. Τὰ μνημόσυνα θὰ τελοῦνται ἐπὶ τοῦ τάφου μὲ ἀνάγνωση «τρισαγίου».

6. Οἱ ἱερὲς Μονὲς τῆς Ἐπαρχίας μας θὰ παραμείνουν κλειστὲς γιὰ τοὺς προσκυνητές. Ὅλες οἱ προβλεπόμενες ἀκολουθίες θὰ γίνονται ἐντὸς τοῦ Καθολικοῦ ὑπὸ τῶν ἀδελφοτήτων, κεκλεισμένων ὅμως τῶν θυρῶν τῆς Μονῆς.

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί∙«Προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ» (Πραξ. 20-28). Νὰ ἐντείνουμε τὴν προσευχή μας στὸν Θεό, ὥστε νὰ δείξει ἔλεος καὶ νὰ καταπαύσει τὸν ἐφιάλτη.Θὰ σταθοῦμε ὄρθιοι σὲ αὐτὴ τὴ δοκιμασία, στηρίζοντας τοὺς ἀνθρώπους στὴν πίστη, ἐφαρμόζοντας ὅ,τι οἱ ἐπιστήμονες μᾶς λένε γιὰ λόγους ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον, ὥστε ὅλοι μαζί, σύντομα, νὰ ἀναπέμψουμε λατρεία δοξολογίας πρὸς τὸν τρισάγιο Θεό καὶ μὲ ὑγεία νὰ ἐπανέλθουμε στοὺς ρυθμοὺς τῆς ζωῆς μας, μὲ τὸν ἐφιάλτη τῆς πανδημίας νὰ ἀποτελεῖ πλέον παρελθόν. Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς προστατεύει ὅλους!

Μὲ πατρικὴ ἀγάπη, ἱκέτης ὑπὲρ πάντων
Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
† Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΞΙΜΟΣ

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο