Εξασφάλιση πρόσβασης παιδιών & εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ζητούν σύλλογοι γονέων. Αναλυτικά:

Τον τελευταίο καιρό είμαστε αντιμέτωποι με μια πρωτόγνωρη κατάσταση και έχουν ανατραπεί όλα τα δεδομένα της καθημερινότητάς μας υπό τον κίνδυνο της πανδημίας του κορωνοϊού. Αυτό επηρεάζει ιδιαίτερα τα παιδιά που βρίσκονται σε αυτόν τον αφύσικο περιορισμό στερούμενα το σχολείο, τις δραστηριότητες και την κοινωνική τους ζωή. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που δημιουργούνται από την αναστολή του εκπαιδευτικού έργου, η Πολιτεία οργανώνει εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ασύγχρονη και σύγχρονη. Σίγουρα το σχολείο και η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία δεν μπορούν να αντικατασταθούν σε καμία περίπτωση από αυτές τις μορφές εκπαίδευσης. Αυτή η έκτακτη προσπάθεια προϋποθέτει όλα τα παιδιά που φοιτούσαν στο σχολείο να έχουν στο σπίτι τους επαρκή εξοπλισμό (Η/Υ με κάμερα και μικρόφωνο) καθώς επίσης και σύνδεση στο διαδίκτυο. Όσα παιδιά στερούνται αυτών των ευκολιών αποκλείονται από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και οδηγούνται στην πλήρη περιθωριοποίηση. Ταυτόχρονα, αυτό έρχεται να δυναμιτίσει το ασταθές πλαίσιο της ψυχικής ισορροπίας των παιδιών και της οικογενειακής γαλήνης τους, το οποίο θα πρέπει να είναι το βασικό διακύβευμα της πολιτείας.

Είναι γνωστό ότι και στον Δήμο μας ένας σημαντικός αριθμός μαθητών, μαθητριών και εκπαιδευτικών αδυνατεί να έχει πρόσβαση σε αυτό το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ακριβώς επειδή δεν έχει τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Το αποτέλεσμα είναι τα παιδιά να στερούνται το θεμελιώδες και αναφαίρετο συνταγματικό δικαίωμα στη δημόσια εκπαίδευση για όλους.

Ζητούμε ο Δήμος Ιωαννιτών να κάνει το απαραίτητο διάβημα στο ΥΠΑΙΘ ώστε να ληφθεί πρόνοια για την πρόσβαση των παραπάνω μαθητών, μαθητριών και εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και να καταστεί δυνατή η καθολική συμπερίληψη και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλα τα παιδιά.

Οι Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων

 1. 1ο Δ.Σ. Ιωαννίνων
 2. 3ο Δ.Σ. Μαρμάρων
 3. 8ο Δ.Σ. Ιωαννίνων
 4. 9ο Δ.Σ. Ιωαννίνων (Διαπολιτισμικό)
 5. 27ο Δ.Σ. Ιωαννίνων
 6. 1ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων
 7. 2ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων
 8. 3ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων
 9. 7ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων
 10. 8ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων
 11. 9ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων
 12. Γυμνάσιο Περάματος
 13. 1ο ΓΕΛ Ιωαννίνων
 14. 2ο ΓΕΛ Ιωαννίνων
 15. ΓΕΛ Ανατολής
 16. 1ο ΕΠΑΛ