Πιστή στην πολιτική της στάση να στηρίξει κάθε μέτρο που λαμβάνεται από το Δήμο Ιωαννιτών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού, η «Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα», υπερψήφισε τη δέσμη μέτρων που πρότεινε η Δημοτική Αρχή στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ωστόσο, όπως ανέδειξαν τα μέλη μας στη διάρκεια της συζήτησης, τα μέτρα αυτά δεν αρκούν.

Άτολμη και πρόχειρη η Δημοτική Αρχή ακόμα και σε ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα που αφορά τα μέτρα ελάφρυνσης των συμπολιτών μας σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο δεν μπήκε ούτε καν «στον κόπο» να κοστολογήσει τα προτεινόμενα από αυτήν μέτρα.

Στόχος της Δημοτικής Αρχής θα έπρεπε να είναι η  άμεση και αποφασιστική ελάφρυνση των επιχειρήσεων που πλήττονται από ένα σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων τους, η οποία, όμως, για να έχει και ουσιαστικό αντίκτυπο και να μην αποτελεί απλά «ασπιρίνη» στο πρόβλημα, θα πρέπει να είναι γενναία αλλά και να εκτείνεται χρονικά πολύ πέραν από την επανέναρξη της οικονομικής δραστηριότητας των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, και σίγουρα να μην αφορά μόνο την περίοδο που έχουν αναστείλει τη δραστηριότητα τους.

Η από 20/03/2020 ΠΝΠ για τη λήψη μέτρων για την οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους ή πλήττονται από τα  μέτρα για την αποτροπή διάδοσης του κορονοιού COVID-19, προβλέπει συγκεκριμένες δράσεις που μπορούν να αναλάβουν οι Δήμοι στην κατεύθυνση αυτή. Οι προτάσεις της Δημοτικής Αρχής κινούνται, δυστυχώς, αυστηρά πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο.

Η παράταξη μας θεωρεί ότι η Δημοτική Αρχή πρέπει να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τους πληττόμενους, το τεράστιο χρηματικό απόθεμα των 23 περίπου εκατομμυρίων ευρώ που παρέλαβε ως παρακαταθήκη. Χρειάζονται γενναίες αποφάσεις που να βοηθούν πραγματικά και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σκεπτόμενη «έξω από το κουτί».

Στην κατεύθυνση αυτή προτείναμε τις ακόλουθες κοστολογημένες παρεμβάσεις :

  1. Οριζόντια μείωση κατά 50% των συντελεστών των δημοτικών τελών για το σύνολο των επιχειρήσεων που πλήττονται (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που δεν έχουν αναστείλει την οικονομική τους δραστηριότητα) και διαθέτουν κύριο ΚΑΔ έναν από αυτούς που περιλαμβάνονται στην Απόφαση 1062/2020 (ΦΕΚ 949 Α) του Υφυπουργού Οικονομικών για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στα γενικά μέτρα στήριξης. Η μείωση θα έχει ισχύ από την ημερομηνία άρσης των μέτρων και για ολόκληρο το 2020 μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στο αρμόδιο Τμήμα Εσόδων και Ακίνητης Περιουσίας. Θα αποτυπώνονται στον επαγγελματικό λογαριασμό ηλεκτροδότησης με τη μέθοδο του πλασματικού εμβαδού. Με βάση τα στοιχεία της υπηρεσίας για τα προβλεπόμενα έσοδα από τα δημοτικά τέλη από τις επιχειρήσεις, αλλά και τον κατάλογο των πληττόμενων επιχειρήσεων βάσει ΚΑΔ, το μέγιστο πιθανό κόστος της συγκεκριμένης μείωσης υπολογίζεται στις 65.000 έως 75.000 ευρώ κάθε μήνα.
  2. Οριζόντια μείωση κατά 50% του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για τις επιχειρήσεις. Η μείωση θα έχει ισχύ από την ημερομηνία άρσης των μέτρων και για ολόκληρο το 2020. Το ποσό της οφειλής θα προσδιορίζεται με την υποβολή της αίτησης του ενδιαφερόμενου για την έκδοση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για όσες επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη υποβάλλει τη σχετική αίτηση. Για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν έως σήμερα λάβει την άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου και έχουν καταβάλλει το αναλογούν ποσό του 50% που προβλέπεται από το νόμο, θα γίνεται συμψηφισμός αυτού του ποσού με το νέο υπόλοιπο που θα προκύψει μετά την προτεινόμενη μείωση του συντελεστή. Το κόστος της παρέμβασης αυτής για το 2ο εξάμηνο του 2020 υπολογίζεται στις 90.000 ευρώ.
  3. Άμεση πρόσληψη τουλάχιστον 20 εργατών καθαριότητας και οδηγών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας 4 μηνών (δυνατότητα που δίνεται βάση του ισχύοντος νομικού πλαισίου) για την ενίσχυση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε προσωπικό που παρατηρείται αυτή την περίοδο μετά τις άδειες ειδικού σκοπού που έχουν δοθεί αλλά και της αποχής από την υπηρεσία εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Το κόστος υπολογίζεται στις 30.000 μηνιαίως.
  4. Επίσπευση των διαδικασιών για την πλύση – απολύμανση των κάδων στο σύνολο του Δήμου, η οποία έχει καθυστερήσει αδικαιολόγητα, με αξιοποίηση και του πλυντηρίου του Δήμου αλλά και του προσωπικού της Διεύθυνσης Καθαριότητας, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη συχνότητα στις απολυμάνσεις.
  5. Άμεση δημοπράτηση της προμήθειας των 4 απορριμματοφόρων που εκκρεμεί αδικαιολόγητα από τις αρχές Οκτωβρίου, για την ανακούφιση του υφιστάμενου στόλου. Η πίστωση των 630.000 ευρώ στον κωδικό 02.20.7132.005 είναι εξασφαλισμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου ήδη από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.
  6. Μείωση κατά 50% του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους των πωλητών (επαγγελματιών – παραγωγών) στις Λαϊκές αγορές του Δήμου και τη διαμόρφωση του στα 5 ευρώ με άμεση ισχύ. Το κόστος υπολογίζεται στις 2.500 ευρώ μηνιαία.
  7. Εξέταση από τη ΔΕΥΑΙ της δυνατότητας απαλλαγής από το πάγιο τέλος ύδρευσης και αποχέτευσης με άμεση ισχύ και έως το τέλος του 2020 για τις πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει των ΚΑΔ που αναφέρονται στην υπουργική απόφαση.
  8. Να υπάρξει μέριμνα από τη Διοίκηση του Πνευματικού Κέντρου για όσους μαθητές των δομών του έχουν προπληρώσει το σύνολο των διδάκτρων για όλο το έτος και δεν μπορούν έτσι να υπαχθούν στην προτεινόμενη απαλλαγή για τους μήνες που οι εν λόγω δομές παραμένουν κλειστές.
  9. Να υποβληθεί αίτημα του Δήμου στην ΚΕΔΕ ώστε να γίνει συνολική παρέμβαση που θα αφορά την οικονομική ενίσχυση των Δήμων με επιπλέον επιχορηγήσεις, ώστε να ανταπεξέλθουν στο μεγάλο φορτίο που έχουν αναλάβει. Στο αίτημα να συμπεριληφθεί και η πρόταση για αναστολή απόδοσης για το 2020 του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και του Φόρου Εισοδήματος για Έσοδα Ακινήτων που θα επιβαρύνουν τον Δήμο μας με 340.000 ευρώ τη φετινή χρονιά.

Να σημειωθεί τέλος, ότι το σύνολο των προτάσεών μας κοινοποιήθηκε σε επιμελητηριακούς και επαγγελματικούς φορείς.