Με απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης,  διατίθεται  το ποσό των 158.500 ευρώ  στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων για την «επισκευή του αξονικού τομογράφου εξομοίωσης ακτινοθεραπείας του τμήματος ακτινοθεραπείας». Η επιχορήγηση γίνεται από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου.