Συνεχίζεται η διαδικασία έκδοσης αδειών για χρήση κοινόχρηστων χώρων από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις νέες διατάξεις που πρόσφατα εκδόθηκαν.

Από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την ικανοποίηση των αιτημάτων των επιχειρήσεων με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών κανόνων και της βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη.

Η διαδικασία αδειοδότησης ισχύει για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε όλη την έκταση του Δήμου και εκτελείται από τη Διεύθυνση Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου και δεν αφορά τα συμβούλια των κοινοτήτων.

Ενημέρωση για τις κοινωνικές δομές και δράσεις

Στην Ανατολή και στα Γιάννενα συνεχίστηκαν οι ενημερωτικές συναντήσεις για τις δράσεις που αναπτύσσει ο ΟΚΠΑΠΑ και οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου.

Στη συνάντηση της Ανατολής συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας και στη συνάντηση των Ιωαννίνων οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Μαρμάρων, Σταυρακίου, Νεοχωρόπουλου, Νήσου και η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ιωαννίνων.

Συμμετείχαν ακόμη οι αντιδήμαρχοι Γιώργος Αρλέτος, Γιάννης Αιβατίδης, Αριστείδης Παππάς, ο Πρόεδρος του ΟΚΠΑΠΑ Δημήτρης Πάνου και ο αντιπρόεδρος του Οργανισμού Γιάννης Τσίμαρης και η ειδική σύμβουλος του Δημάρχου Διονυσία Αμπατζίδη.

Σκοπός των συναντήσεων αυτών είναι να γίνουν γνωστά σε όλους τους Προέδρους τα προγράμματα και οι δραστηριότητες που αναπτύσσει ο κοινωνικός τομέας του δήμου.

Οι συναντήσεις θα ολοκληρωθούν εντός των επομένων ημερών στο Πέραμα με τους προέδρους της Δημοτικής Ενότητας.

Ενημέρωση για τις κοινωνικές δομές και δράσεις

Στην Ανατολή και στα Γιάννενα συνεχίστηκαν οι ενημερωτικές συναντήσεις για τις δράσεις που αναπτύσσει ο ΟΚΠΑΠΑ και οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου.

Στη συνάντηση της Ανατολής συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας και στη συνάντηση των Ιωαννίνων οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Μαρμάρων, Σταυρακίου, Νεοχωρόπουλου, Νήσου και η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ιωαννίνων.

Συμμετείχαν ακόμη οι αντιδήμαρχοι Γιώργος Αρλέτος, Γιάννης Αιβατίδης, Αριστείδης Παππάς, ο Πρόεδρος του ΟΚΠΑΠΑ Δημήτρης Πάνου και ο αντιπρόεδρος του Οργανισμού Γιάννης Τσίμαρης και η ειδική σύμβουλος του Δημάρχου Διονυσία Αμπατζίδη.

Σκοπός των συναντήσεων αυτών είναι να γίνουν γνωστά σε όλους τους Προέδρους τα προγράμματα και οι δραστηριότητες που αναπτύσσει ο κοινωνικός τομέας του δήμου.

Οι συναντήσεις θα ολοκληρωθούν εντός των επομένων ημερών στο Πέραμα με τους προέδρους της Δημοτικής Ενότητας.