Καλούνται όλα τα Σωματεία που έχουν οποιουδήποτε είδους οικονομικές υποχρεώσεις έναντι της Ε.Π.Σ.ΗΠΕΙΡΟΥ, να προβούν άμεσα στην εξόφλησή τους ενόψει της έναρξης στις 15/06 των δηλώσεων συμμετοχής για την αγωνιστική περίοδο 2020-21 , ώστε να μπορούν να δηλώσουν κανονικά συμμετοχή και να μπορούν από 01/07/2020 να πραγματοποιήσουν χωρίς προβλήματα μεταγραφές βάσει του Αρθρου 11 παρ.13 Κανονισμού Ιδιότητας Μετεγγραφών Παράρτημα Β.