Λόγω θραύσης αγωγού ύδρευσης στο τέλος της οδού Νιάρχου, θα υπάρξει διακοπή της υδροδότησης στην περιοχή από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έως τα μισά της οδού Νιάρχου έως τις 19:30 περίπου. Η ΔΕΥΑΙ ζητά την κατανόηση των κατοίκων για την ταλαιπωρία.