Η Ε.Π.Σ.ΗΠΕΙΡΟΥ καλεί τα Σωματεία – Μέλη της στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 29/6/2016 και ώρα 18.00 στην αίθουσα του Ενωσιακού γηπέδου ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ με θέματα:

1)  Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών,

2)  Εκλογή τριών γραμματέων, υπεύθυνων για την τήρηση και επικύρωση των πρακτικών της Γ.Σ. μαζί με τον Πρόεδρο, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.ΗΠ.,

3)  Εκθεση Διοικητικού απολογισμού,

4)  Εγκριση Διοικητικού απολογισμού,

5)  Εκθεση Οικονομικού απολογισμού,

6)  Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής,

7)  Εγκριση Οικονομικού απολογισμού,

8)  Εγκριση Προυπολογισμού έτους 2017,

9)  Απόφαση για προτάσεις τροποποιήσεων του Καταστατικού,

10) Απόφαση εισδοχής νέων Μελών

Εάν δεν υπάρξει απαρτία, τότε η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί χωρία άλλη πρόσκληση την ίδια ημερομηνία Τετάρτη 29/6/2016 και ώρα 19.00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης χωρίς να απαιτείται απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.

Παρακαλούνται όπως οι εκπρόσωποι των Σωματείων προσέλθουν στα γραφεία της Ενώσεως για να παραλάβουν την Πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως καθώς και το Πρακτικό εξουσιοδότησης των Διοικητικών τους Συμβουλίων, το οποίο αφού συμπληρώσουν, το προσκομίσουν  στην Ενωση μέχρι την Δευτέρα 27/6/2016 για την νομιμοποίηση των αντιπροσώπων τους στην Γενική Συνέλευση.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο  ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βρακάς Κων/νος              Κιτσάκης Λάζαρος