Από την ΕΠΣ Ηπείρου εξεδόθη η παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με την κάρτα υγείας ποδοσφαιριστή:

Ενημερώνουμε όλα τα σωματεία που ανήκουν στην Ε.Π.Σ. Ηπείρου τα κάτωθι:

Η πρωτότυπη κάρτα υγείας αθλητή ετήσιας διάρκειας θα υποβάλλεται ως δικαιολογητικό σε κάθε πρώτη εγγραφή ποδοσφαιριστών.

Επικυρωμένο αντίγραφο θεωρημένο από ΚΕΠ της κάρτας υγείας αθλητή υποβάλλεται υποχρεωτικά ως δικαιολογητικό σε κάθε μεταβολή του ποδοσφαιριστή (επανεγγραφή, μετεγγραφή, δελτίο ορισμένου χρόνου).

Υποσημείωση: Όσα σωματεία έχουν ήδη προσκομίσει στην Ε.Π.Σ. Ηπείρου έντυπα μεταβολών ποδοσφαιριστών για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 παρακαλούνται να προσκομίσουν υποχρεωτικά και την κάρτα υγείας αθλητή για την έκδοση δελτίου από την ΕΠΟ σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Ιδιότητας και Μετεγγραφών.