Από τις χθεσινοβραδινές ώρες διαπιστώθηκε δεύτερη σοβαρή απρόβλεπτη βλάβη στο δίκτυο τροφοδοσίας σε άλλο σημείο πλησίον της Πεδινής και διακοπή υδροδότησης στις δεξαμενές Πεδινής.

Λόγω της βλάβης ενδέχεται να εμφανιστεί μείωση πίεσης ή και διακοπή στην υδροδότηση μεγάλου τμήματος της Πεδινής την Κυριακή 18 Οκτωβρίου.

Ήδη τα συνεργεία του ΣΥΔΛΙ εργάζονται για την αποκατάσταση.

Η αποκατάσταση της βλάβης θα ολοκληρωθεί τις πρωινές ώρες και της υδροδότησης μέχρι να γεμίσουνε τα δίκτυα ενδέχεται να διαρκέσει μέχρι τις μεσημεριανές ώρες.