Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας προσέφυγε η παράταξη «Ορίζοντες Ηπείρου» κατά της απόφασης διάλυσης της σύμβασης της μελέτης «Σύνδεση Ε.Ο. Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας με Εγνατία Οδό τμήμα Παραμυθιά- Μεσοπόταμος», που ελήφθη από την Οικονομική Επιτροπή της περιφέρειας Ηπείρου στις 19 Νοεμβρίου.

Οι «Ορίζοντες Ηπείρου» υποστηρίζουν ότι η απόφαση είναι παράτυπη, καθώς δεν υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση για το ότι ο ανάδοχος δεν κατάφερε να υλοποιήσει εντός των προβλεπόμενων χρονικών και οικονομικών ορίων το έργο. Τουναντίον, αναφέρουν ότι η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία και η περιφερειακή αρχή δε φρόντισαν για την τυπική έγκριση της χρηματοδότησης, καθώς δεν υπάρχει απολύτως κανένα έγγραφο ούτε σχετική γραπτή ενημέρωση πρωτοκολλημένη ή εντολή μη εκτέλεσης των εργασιών στην ανάδοχο κοινοπραξία με βάση τη νέα απόφαση. Επίσης δεν προκύπτει έγγραφη ενημέρωση από την πλευρά του αναδόχου, προς την διευθύνουσα υπηρεσία.

Όπως αναφέρεται στην προσφυγή στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, από την απόφαση για τη διάλυση της σύμβασης, προκύπτουν αυτονόητα ερωτήματα, όπως κατά πόσο μπορεί να αμφισβητηθεί η εν λόγω σύμβαση χωρίς έγγραφες αποδείξεις των ισχυρισμών της περιφέρειας, καθώς και πώς εισηγείται παρανόμως τη λήξη μίας σύμβασης εγκεκριμένης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και αντικατάστασης με τον δεύτερο στη σειρά 10 χρόνια μετά και με ποιο πλαίσιο. Επίσης, αναφέρει ότι δεν παρουσιάστηκε ούτε αποδείχτηκε ποτέ θέμα εκπρόθεσμου χρονοδιαγράμματος, δεν προσκομίστηκαν αποδεικτικά στοιχεία για τα περί εξοικονόμησης κόστους, ενώ θέτει και το ερώτημα αν υπάρχουν αποφάσεις των υπηρεσιών ότι ο σημερινός ανάδοχος έχει κριθεί ακατάλληλος. Ένα ακόμη ουσιαστικό ερώτημα έχει να κάνει με το ποια είναι η εκτίμηση για τις αποζημιώσεις του παρόντος αναδόχου και των ευρύτερων συνεργατών από μία τέτοια απόφαση, ενώ τίθεται και το ερώτημα γιατί αυτή η επιλογή γίνεται εν μέσω κρίσης covid, πέντε χρόνια μετά από την παράδοση της προμελέτης το 2015.

«Μήπως με την πολύχρονη καθυστέρηση που βαραίνει αποκλειστικά την ίδια περιφερειακή αρχή, θεωρείται ότι ο ανωτέρω άξονας δεν είναι και τόσο αναγκαίος για την παραμελημένη αυτή περιοχή της Παραμυθιάς– Καναλακίου, ήτοι που συνδέει τον νομό Πρεβέζης με τον νομό Θεσπρωτίας;», είναι το ερώτημα που τίθεται καταληκτικά, με την επισήμανση ότι η μέθοδος που ακολουθήθηκε τις τελευταίες ημέρες, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τα κίνητρα διάλυσης της σύμβασης και για το αν επιδιώκεται κατακερματισμός της χρηματοδότησης.

«Δυστυχώς για την αυτοδιοίκηση στη χώρα μας η χρήση των Θεσμών δεν αξιολογείται με τη σοβαρότητα που πρέπει, μετατρέποντας την ελληνική περιφέρεια σε ένα Ελντοράντο. Θέτουμε τα ερωτήματα για να υπάρξει πόρισμα διαφάνειας της συγκεκριμένης απόφασης με βασικό γνώμονα να διασώσουμε ένα έργο που τόσο ανάγκη έχει ο τόπος», σημειώνουν χαρακτηριστικά οι «Ορίζοντες Ηπείρου», αναφέροντας, τέλος, πως σε διαφορετική περίπτωση για να προκύψει ο νέος ανάδοχος και να συνταχθεί η νέα μελέτη θα χρειαστούν πάνω από 4-5 χρόνια.