Σε εκτέλεση προκαταρκτικής παραγγελίας του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων θα διενεργηθεί τις επόμενες μέρες έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος σε περίπου 30 ερασιτεχνικά σωματεία και αθλητικούς φορείς του Νομού Ιωαννίνων που είχαν λάβει επιχορηγήσεις από τη ΓΓΑ τα έτη 2009-2012.

Σκοπός του ελέγχου είναι το κατά πόσο ήταν νόμιμα τα ποσά των επιχορηγήσεων, αλλά και το αν υλοποιήθηκε ο σκοπός για τον οποίο κατεβλήθησαν ή αν προκλήθηκε ζημία στο ελληνικό δημόσιο από τη μη διάθεση των ποσών για τον σκοπό για τον οποίο δόθηκαν.

Μετά το πέρας του ελέγχου θα συνταχθεί έκθεση ελέγχου, που θα υποβληθεί, σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Τα σωματεία και οι φορείς στους οποίους θα διενεργηθεί ο διαχειριστικός έλεγχος είναι από διάφορα αθλήματα. Μάλιστα σε ορισμένα σωματεία στα οποία απευθύνθηκε το super-fm.gr για διευκρινίσεις, μάς ανέφεραν ότι τα ποσά των επιχορηγήσεων ήταν πάντα πολύ λιγότερα των ετήσιων αναγκών τους και αγνοούσαν τον λόγο για τον οποίο μπορεί να γίνεται ο έλεγχος τόσα χρόνια μετά. Ωστόσο συγκέντρωναν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία των δαπανών τους για να τα καταθέσουν στους αρμόδιους.