Τον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2021 ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή κατά την σημερινή της συνεδρίαση.

Ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε ομόφωνα, με αποχή των εκπροσώπων της παράταξης «Ενότητα Πολιτών». Ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε την παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης να καταλογίσει στη σημερινή Δημοτική Αρχή ευθύνη γιατί στερεί πόρους από την τοπική οικονομία.

Κάτι τέτοιο βέβαια βρίσκεται μόνο στην σφαίρα της φαντασίας της συγκεκριμένης παράταξης η οποία δεν μπήκε στον κόπο ούτε καν να μελετήσει την εισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου και τα στοιχεία του νέου προϋπολογισμού.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η παράταξη του κ. Μπέγκα επιλέγει τις κορώνες αντί να δει την ουσία. Έκαστος κρίνεται.

Ο Βασίλης Κοσμάς εκ μέρους της παράταξης «Ιωάννινα 2023» υπερψήφισε το σχέδιο προϋπολογισμού σημειώνοντας ότι εκτενής τοποθέτηση της παράταξής του θα γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Μετά την έγκριση από την Οικονομική ο προϋπολογισμός θα αποσταλεί στο Παρατηρητήριο και εν συνεχεία θα κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η εισήγηση έγινε από τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Φώτη Βάββα, ο οποίος τόνισε ότι η σύνταξη του προϋπολογισμού έγινε με βάση τις οδηγίες της ΚΥΑ 46735/23-07-2020 των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, έλαβε υπόψη τα αποτελέσματα εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δύο  προηγούμενων ετών 2019 και 2020 και αποτυπώνει μια ρεαλιστική εκτίμηση των εσόδων και εξόδων του Δήμου κατά το νέο έτος.

Περιλαμβάνει στο ακέραιο το πρόγραμμα έργων για το 2021 και τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού έτους 2021, όπως αυτά εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο κ. Βάββας υπογράμμισε ότι αποτελεί προτεραιότητα της Δημοτικής αρχής η στήριξη της τοπικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, η περαιτέρω μείωση των δημοτικών τελών σε ιδιώτες και επαγγελματίες, η μείωση των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων και η βελτίωση της εισπραξιμότητας βεβαιωμένων οφειλών του τρέχοντος έτους, αλλά και των παρελθόντων ετών.

Επιπλέον σημείωσε  πως σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε όλοι μας λόγω της πανδημίας Covid-19, αποτελεί βασική στρατηγική επιλογή της Δημοτικής Αρχής η στήριξη όλων των Νομικών Προσώπων του Δήμου, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών και του πολιτισμού.

Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού φτάνει στα 150.635.240,00 εκατομμύρια ευρώ.

Ο κ. Βάββας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Τμήμα Προϋπολογισμού που αφορά στις επιχορηγήσεις για επενδύσεις, όπου έδωσε τα ακόλουθα αναλυτικά στοιχεία για τις πιστώσεις που εγγράφονται σε αυτόν:

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2021
ΣΑΤΑ (Κ.Α. 1311) 1.761.870,00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Κ.Α. 1312) 346.650,00
ΕΣΠΑ (Κ.Α. 1321, 1328) 22.450.894,01
ΣΑΕ – ΣΑΕΠ (Κ.Α. 1322) 5.388.236,36
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Κ.Α. 1323) 34.103,37
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ(Κ.Α. 1329) 537.458,00
ΣΥΝΟΛΟ 30.519.211,74

Συνοπτικά, στον προτεινόμενο προϋπολογισμό έτους 2021 έχουν εγγραφεί  ίδια έσοδα της ομάδας Β.1 ποσού 21.108.272,21€, στα οποία περιλαμβάνεται και το σύνολο των εσόδων (ύψους 2.217.118,97€) των ιδρυμάτων χωρίς νομική προσωπικότητα (κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης) και εισπρακτέα υπόλοιπα παρελθόντων ετών της ομάδας Β.2 ποσού 950.000,00€.

 

Ενότητα Πολιτών: Η καθυστέρηση ψήφισης του προϋπολογισμού στερεί χρήματα από την τοπική οικονομία

Σε ανακοίνωσή της η παράταξη του Θωμά Μπέγκα αναφέρει:

Πρωτόγνωρες καταστάσεις βιώνει ο Δήμος Ιωαννιτών με αποκλειστική ευθύνη της δημοτικής αρχής, η οποία ενώ πλησιάζει το τέλος του Ιανουαρίου δεν έχει φέρει ακόμα προς ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο τον προϋπολογισμό του 2021, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ομαλή λειτουργία του δήμου.

Για πρώτη φορά το δημοτικό συμβούλιο κλήθηκε να εγκρίνει τις επιχορηγήσεις του ΟΚΠΑΠΑ, της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης, Ενημέρωσης Ιωαννίνων και του Ζωγράφειου Οίκου Ευγηρίας για το 2021, πρωθύστερα από την έγκριση του προϋπολογισμού.

Η παράταξή μας, ψήφισε θετικά και τις για τις τρεις επιχορηγήσεις, οι οποίες είναι προαπαιτούμενο μεταξύ άλλων και για την καταβολή της μισθοδοσίας των υπαλλήλων, δεν μπορεί όμως να μην καταγγείλει για μια ακόμη φορά την προχειρότητα με την οποία η δημοτική αρχή (δεν) ασχολείται με τα σημαντικά θέματα του δήμου.

Μπορεί η καθυστέρηση ψήφισης του προϋπολογισμού που ήρθε προς έγκριση στην οικονομική επιτροπή μόλις σήμερα, κάτι που σημαίνει ότι στο δημοτικό συμβούλιο θα φτάσει το νωρίτερο στα μέσα Φεβρουαρίου, να μην παραβαίνει το νόμο, αναλογίστηκε όμως κανείς στη δημοτική αρχή τι σημαίνει ο μεγαλύτερος δήμος της Ηπείρου να βρίσκεται επί δύο μήνες χωρίς εγκεκριμένο προϋπολογισμό;

Ως γνωστόν, η έγκριση του προϋπολογισμού είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση οποιασδήποτε οικονομικής υποχρέωσης του δήμου προς τρίτους, καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία των όλων των υπηρεσιών του.

Σε μια περίοδο όπου η τοπική οικονομία στενάζει λόγω των συνεπειών που έχει επιφέρει η καραντίνα στις επιχειρήσεις, ο δήμος Ιωαννιτών στερεί χρήματα που έχει υποχρέωση να καταβάλει σε πολίτες και επιχειρήσεις που συνεργάζονται με αυτόν, ενώ ταυτόχρονα αδυνατεί να στηρίξει ουσιαστικά την τοπική οικονομία με τη δημοπράτηση νέων έργων.

Κατά τα λοιπά, πιστή στο δόγμα της επικοινωνίας, η δημοτική αρχή δια μέσου του δημάρχου εκδίδει ανακοινώσεις – ευχολόγια για την ανάγκη στήριξης της τοπικής οικονομίας, μένοντας μόνο σε αυτό που ξέρει να κάνει καλά, να μιλά, αντί να πράττει.