Διαδικτυακά έγινε φέτος η ετήσια εκδήλωση βράβευσης των αθλητών του συλλόγου ΕΔΚΑ ΔΩΔΩΝΗ που διακρίθηκαν το 2020 μέσα σε συνθήκες πανδημίας.

Η Μαρία Ρίνη, ο Πέτρος Λώλης, η Νίκη Λιανού, η Αγγελική Σκανδάλη, η Μαρίζα Κωστή, ο Παναγιώτης Γιουγλής και η Παπιγκιώτη Μαριλίζα βραβεύτηκαν από τον πρόεδρο του συλλόγου, Ευάγγελο Παππά, τον πρόεδρο της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ κ. Χασκή, τον πρόεδρο των κριτών στίβου κ. Ευσταθόπουλο αλλά και παλιότερους πρωταθλητές όπως τον Γιάννη Σταματελόπουλο.

Ευχή όλων ήταν  του χρόνου η εκδήλωση να γίνει όπως και πριν την πανδημία με πολλούς φίλους  σε γνώριμους χώρους αλλά και ανοιχτούς τους χώρους άθλησης.