Υπεγράφη σήμερα η σύμβαση για την «Συνολική διαχείριση βιοστερεών και λοιπών στερεών Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Ιωαννίνων ετών 2020-21» μεταξύ της ΔΕΥΑΙ και της αναδόχου εταιρείας WATT Α.Ε.

Σύμφωνα με το αντικείμενο της σύμβασης θα απομακρυνθεί από το χώρο των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού η επί χρόνια αποθηκευμένη λυματολάσπη αλλά και η παραγόμενη για ενάμιση χρόνο και θα δοθεί συνολική λύση στο θέμα της διαχείρισης της  ιλύος.

Το κόστος της συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και εναπόθεσης της λυματολάσπης σε περιβαλλοντικά αδειοδοτημένους χώρους θα ανέλθει στο ποσό των 767.000 ευρώ, το οποίο είναι το χαμηλότερο που έχει επιτευχθεί ποτέ.

 

*Φωτογραφία από την υπογραφή της σύμβασης για την αποκομιδή της λυματολάσπης από τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού. Από αριστερά προς τα δεξιά: Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΙ Αριστείδης Μπαρτζώκας, ο Διευθυντής Έργων της αναδόχου εταιρείας WATT A.E. Ευθύμιος Νίκας και ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΙ Νικόλαος Σωτηριάδης.